Comités

GroentenFruit Huis treedt op als de woordvoerder en belangenbehartiger van de gehele groente- en fruitsector en kan zich gelukkig prijzen met een grote groep actieve leden. Binnen de vereniging nemen de Comités en de Business Councils een belangrijke rol in om direct met bestuurders en medewerkers van GroentenFruit Huis in contact te komen. Zij geven input en sturing aan het Jaarplan en de activiteiten van de vereniging. Daarnaast kunnen leden zelf veel informatie halen op kennisbijeenkomsten of in het ledenportaal op de website.

Hieronder ziet u een overzicht van de Comités van GroentenFruit Huis. 

Comité Ui
Comité Ui

Het Comité Ui vertegenwoordigt alle leden van GroentenFruit Huis die zich bezig houden met de afzet  en het pakken/sorteren van uien, zij vertegenwoordigen 90 procent van alle uienhandel in Nederland. De aangesloten bedrijven presenteren zich mondiaal als Holland Onion Association (HOA). Gezamenlijk investeren zij in ketenbreed onderzoek naar en promotie van de Hollandse ui. 


De huidige voorzitter van Holland Onion Association is ir. Gijsbrecht Gunter. Hij is tevens voorzitter van het Comité Ui. Samenstelling Comité Ui:

 • Jan Franje - Franje Onions
 • Gijsbrecht Gunter (voorzitter) - Monie Nieuwdorp
 • Piet van Liere - FlevoTrade Dronten Worldwide Food Trader
 • Lijn Moerdijk - MSP Uienhandel
 • Wim Mol - Molnopex
 • William Nannes - J.P. Beemsterboer Food Traders
 • Koen Nieuwenhuijse - M.B. Nieuwenhuijse (Marbo)
 • Erik Waterman - Waterman Onions
 • Jaap Wiskerke - Wiskerke Onions
 • Janine Luten - GroentenFruit Huis
 • Inge Ribbens (secretaris) - GroentenFruit Huis


  Nieuwe AVZ-voorwaarden per 1 juli 2019

  Met trots presenteren wij u namens het Comité Ui de nieuwe "Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop van zaaiuien" (AVZ). Een mooi resultaat van de gezamenlijk werkgroep van GroentenFruit Huis en LTO Nederland, die zich in de achterliggende periode sterk hebben gemaakt voor actualisatie van de AVZ.

  Download hier de nieuwe 'Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop van zaaiuien' (AVZ).


  Lees meer
  Comité Champignon
  Comité Champignon

  Het Comité Champignons behartigt de belangen van de champignonsector en komt zo nu en dan bij elkaar tijdens een ledenbijeenkomst. Daarnaast organiseert het Comité elk jaar een netwerkbijeenkomst voor de champignonsector.    

     

  Leden Comité Champignons: 

  • Warmolt Boer - Agarica
  • Rob Banken (voorzitter) - Banken Champignons
  • Martijn van Nijf - De La Haye
  • Arie Verburg - Fresh Mushroom Europe
  • Maurice Koppen - Oakfield Champignons
  • Rick Verhoeckx - Verhoeckx Paddenstoelen 
  • Tom van Walsem  - Limax
  • Richard Schouten - GroentenFruit Huis
  • Janine Luten - GroentenFruit Huis
  • Wilco van den Berg (secretaris) - GroentenFruit huis


  Toolkit

  Er is een toolkit ontwikkeld met als doel het gezamenlijk uitdragen van dezelfde boodschap waardoor deze boodschap krachtiger wordt, met onder andere een infobrochure, online-banners, digitale handtekening, Duitse tekstbouwstenen voor handelscorrespondentie, persberichten en een uitvoerig onderzoeksrapport. 

  Individuele bedrijven profiteren van een beter sector-imago en kunnen elementen hieruit in hun bedrijfspresentatie gebruiken en daarmee hun slagingskansen bij salesgesprekken vergroten. Deze bestanden vindt u onderstaand of zijn te downloaden via www.zlto.nl/paddenstoelenuitholland 

  •  Onderzoeksrapport NL Paddenstoel
  •  Nederlandstalige flyer Paddenstoel uit NL
  •  Duitse flyer
  •  Duitse Lesmap 'Pilze aus Holland'

  Logo's voor digitale handtekening

  •  Logo NL
  •  Logo DE
  •  Logo EN

   
  Lees meer
  Comité CIEDL
  Comité CIEDL

  Globalisering heeft de wereld in de afgelopen decennia flink veranderd. Met deze globalisering is handel met derde landen ook een steeds grotere rol in de Nederlandse economie gaan spelen. Leden van Comité Import Export Derde Landen (CIEDL) hebben aangegeven te willen bijdragen aan een sterke internationale handel en uit eerste hand te willen vernemen wat er bij de overheid (EU en NL) en in het maatschappelijk veld speelt dat inzet van de organisatie en de leden van GroentenFruit Huis vraagt. Globaal zijn de onderwerpen verdeeld in drie werkgebieden: fytosanitair beleid, internationale handel en logistiek.

  Het Comité komt vier keer per jaar bijeen en organiseert jaarlijks een informatiebijeenkomst. 

  Samenstelling Comité CIEDL

  • Frans van der Burg - Terra Natura International 
  • Adriëlle Dankier - Nature’s Pride
  • Martijn de Graaf - Yex 
  • Hans van den Heuvel - Hillfresh International
  • Michel Jansen - Total Produce 
  • Corné van de Klundert (voorzitter) - Origin Fruit Direct 
  • Marc de Naeyer - Trofi 
  • Edward Out - OTC Holland 
  • Henk Roodenburg - Roveg Fruit 
  • Rogier Rook - Nature's Pride
  • Ton Feelders - Total Produce
  • Edward Kempeneers - HillFresh International
  • Frans van der Burg - Harvest House
  • Janine Luten - GroentenFruit Huis
  • Matthijs Montsma (secretaris) - GroentenFruit Huis
  • Inge Ribbens - GroentenFruit Huis 
  Lees meer
  Comité Fruit
  Comité Fruit

  Het Comité Fruit komt een paar keer per jaar samen om de voortgang van diverse activiteiten te bespreken. Marktinformatie is een vast agendapunt. Verder is het belangrijk om te horen wat er speelt in de sector door middel van een 'rondje langs de velden'. Waar mogelijk vindt de vergadering steeds bij één van de Comité leden plaats. 

  Samenstelling Comité Fruit

  • Zweer van Aalsburg - FruitMasters
  • Fred Douven - ABB Growers
  • Kees Oskam - Handelsmaatschappij Jan Oskam
  • Kees van Ossenbruggen - Van Ossenbruggen Fruit
  • Joop Vernooij - Frupaks-Vernooij
  • Rob van der Weele - The Greenery
  • Johan de Witte - BerryWorld Europe
  • Mark Vernooij -  Urfruit
  • Wilco van den Berg (secretaris) - GroentenFruit Huis
  • Richard Schouten (plv voorzitter) - GroentenFruit Huis


  GroentenFruit Huis is ook vertegenwoordigd in diverse werkgroepen in Brussel met input van Comité-leden, zoals de Working Group Apples and Pears.

  Lees meer
  Comité Bio
  Comité Bio

  In Comité Bio zijn bedrijven vertegenwoordigd die zich bezig houden met de afzet van biologische producten. Binnen Comité Bio werken leden van GroentenFruit Huis en Bio Nederland, samen met als doel een sterke belangenbehartiging voor handelsbedrijven en telersverenigingen die zijn gespecialiseerd in de afzet van biologische groenten en fruit.

  Het Comité komt vier maal per jaar bij elkaar en spreekt dan over actuele onderwerpen, deelt kennis en ervaringen en kan een advies uitbrengen aan het bestuur omtrent bepaalde onderwerpen.

  In opdracht van Comité Bio wordt een nudging onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken welke interventies werken om consumenten meer bioproducten te laten kopen. 

  Samenstelling Comité Bio

  • Jan Groen - Green Organics
  • Jurgen van 't Hoff - Primeale United
  • Gert Kögeler - Eosta
  • Dennis de Wit - Eosta
  • Heiko de Ruiter - Coöperatie Harvest House
  • Jan de Boer - Nautilus Organic
  • Janine Luten - GroentenFruit Huis
  • Wilma van den Oever (secretaris) - GroentenFruit Huis
  • Natalie Oudenhoven - Bio Nederland
  • Edward Out - OTC Holland
  • Bart van der Vliet - OTC Holland
  • René Laan - Stoker Vogelaar
  • Michaël Wilde - Bionext
  Lees meer
  Comité cao
  Comité cao

  De cao-commissie onderhandelt namens de groenten- en fruitsector met de vakbonden over de cao. De cao-commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Rob Banken - Banken Champignons 
  • Karin Faase - Bakker Barendrecht
  • Frank Hessing - Hessing Supervers  
  • Paul van de Kruijs - Frankort & Koning B.V.
  • Arthur Swijter - The Greenery
  • Jan Paauw - AWVN
  • Janine Luten - GroentenFruit Huis 
  • Cinthia Laarhoven - GroentenFruit Huis
  Lees meer
  Comité Binnenlandse Groothandel
  Comité Binnenlandse Groothandel

  Het comité Binnenlandse Groothandel is begin 2021 opgericht. 

  Samenstelling Comité Binnenlandse Groothandel

  • Robert van Ooijen - Groenten- en Fruit Import van Ooijen B.V.
  • Marc Ehlert - Gebrs. van Aarle B.V.
  • Willem Dijk Jr. - Willem Dijk AGF B.V.
  • Angelique Goesten - V.O.F. Harrie Goesten
  • Han Bregman - AGF Siere B.V.
  • Roel de Mooij - Gebroeders De Mooij Amsterdam B.V.
  • Erik Postuma - Firma Postuma
  • Edo Lucas - G.H. Lukassen en Zoon B.V.
  • Wim Rodenburg (secretaris) - GroentenFruit Huis
  Lees meer
  Comité Vollegrondsgroenten
  Comité Vollegrondsgroenten

  In de hele keten van de vollegrondssector zijn de uitdagingen groot. Het voorgenomen overheidsbeleid in het kader van de kaderrichtlijn water/ nitraatrichtijn bleek het telen en oogsten van de Nederlandse vollegrondsgroenten ernstig te beperken. Het Comité Vollegrondsgroenten richt zich op het bewegen van de overheid om de voorgenomen maatregelen aan te passen.

  Leden Comité Vollegrondsgroenten

  • Wim Rodenburg (S) - GroentenFruit Huis
  • Gian Russchen - Tolpoort Vegetables
  • Ton van Dalen - Oxin Growers
  • Cees Geven - Coörperatieve Telersvereniging De Schakel
  • Niels Zuurbier - The Greenery
  • Edwin den Hollander - The Greenery
  • Peter van Dijck - Telerscoöperatie Fossa Eugenia
  • Janine Luten - GroentenFruit Huis
  • Frank Loos - Vezet
  • Wim Rodenburg (S) - GroentenFruit Huis
  • Richard Schouten - GroentenFruit Huis
  Lees meer
  Dutch Produce Comité
  Dutch Produce Comité

  In 2021 zijn de activiteiten en werkzaamheden van DPA geïntegreerd in GroentenFruit Huis. DPA blijft wel met een aantal vertegenwoordigingen, met name in Brussel, actief op dossiers als het landbouwbeleid en productie-aangelegenheden. Binnen DPC bespreken producentenorganisaties specifieke zaken met betrekking tot de coöperaties en coöperatieve afzet en teelt. Voor de teelt zijn er grote uitdagingen zoals gewasbescherming en verdere verduurzaming. Door gezamenlijk op te trekken binnen het Comité blijven we met elkaar in contact en delen we onze inzichten met het bestuur.

  Leden Dutch Produce Comité

  • Gerard van den Anker - Veiling Zaltbommel
  • Cees Geven - Telersvereniging De Schakel
  • Erik Gipmans - Fossa Eugenia
  • Silvia Janssen-Voorbij - Harvest House
  • Jelte van Kammen - Harvest House
  • Coen Kampschoer - Fruitmasters
  • Jos Looije - Looye Kwekers
  • Jan Oosterom - Oxin Growers
  • Jan Opschoor - Growers United
  • Hans Prins - Oxin Growers
  • Gerard Pronk (VZ) - The Greenery
  • John Willems - ZON Fruit & Vegetables 
  • Jan de Boer - Nautilus Organic
  • Gian Russchen - Tolpoort Vegetables 
  • Arnoud van Stralen - Kompany
  • Peter van Bree - ZON Fruit & Vegetables 
  • David Markowski - The Greenery
  • Wim Rodenburg (S) - GroentenFruit Huis
  • Richard Schouten - GroentenFruit Huis
  Lees meer