GroentenFruit Huis

Comité Bio

In Comité Bio zijn bedrijven vertegenwoordigd die zich bezig houden met de afzet van biologische producten. Het Comité komt vier maal per jaar bij elkaar en spreekt dan over actuele onderwerpen, deelt kennis en ervaringen en kan een advies uitbrengen aan het bestuur omtrent bepaalde onderwerpen.

Comité Bio ondersteunt onder andere de PPS 'Ondergrondse-bovengrondse interacties biologische fruitteelt' waarbij onderzoek wordt gedaan naar de bodemgesteldheid in de fruitteelt.

Samenstelling Comité Bio

  • Gert Kögeler - Eosta
  • Edward Out - OTC Holland
  • Wim Stoker - Stoker Vogelaar
  • Hein Wolff (voorzitter) - Nautilus Organic
  • Gert Mulder - GroentenFruit Huis
  • Wilma van den Oever (secretaris) - GroentenFruit Huis