Marktinformatie

Nederland is wereldspeler in groenten en fruit! Met een totale omzet van ongeveer €18 miljard (handelswaarde) heeft de Nederlandse groente- en fruitsector een unieke positie op het vlak van productie, import en export. Nederlandse telers zijn wereldwijd toonaangevend. Dankzij de havens, Schiphol en fijnmazige logistiek in Europa is de sector wereldspeler en koploper als mondiale agrologistieke hub. De afzet van groenten en fruit vindt primair plaats binnen de interne Europese markt, maar we hebben voor een aantal onderscheidende (Nederlandse) producten ook een sterke wereldwijde positie. Het is van groot belang dat we samen met onze overheid kunnen werken aan het bouwen van netwerken die nodig zijn bij het openhouden van de EU importmarkt en het openen van nieuwe markten voor onze producten van Nederlandse bodem.

EU Importbeleid

Als internationale hub draagt de sector een grote verantwoordelijkheid voor voedselzekerheid, kwaliteit en veiligheid van onze producten. De import van diverse producten (waaronder Citrus) uit derde landen ligt al jaren onder vuur, met steeds strengere EU importeisen tot gevolg. Non-tarifaire maatregelen, protectionisme en politieke belangen spelen een steeds grotere rol bij de besluitvorming. Uitgangspunt voor GroentenFruit Huis is een veilige import (met (fytosanitair) beleid ter bescherming van onze productie en exportpositie), maar waarbij de besluitvorming gebaseerd wordt op het daadwerkelijke risico en op technische c.q. wetenschappelijke gronden.

Uitbreiding afzetmarkten

GroentenFruit Huis zet zich in voor het verkrijgen van nieuwe afzetmarkten. In samenwerking met onze overheid bouwen we contacten, netwerken en dossiers op die leiden tot markttoegang voor het Nederlandse product. De vaak jarenlange trajecten vergen een lange adem en een substantiële financiële bijdrage van het bedrijfsleven.

De afgelopen jaren zijn voor hardfruit successen behaald in onder andere China, Brazilië, India, Vietnam en Mexico. Voor de uiensector is de blik gericht op Costa Rica en China, na de succesvolle openstelling van Indonesië en Colombia. De geëxporteerde volumes naar de nieuwe markten zijn nog niet zeer groot, maar het blijft belangrijk gedurende het jaar verschillende afzetmarkten beschikbaar te hebben om de Europese markt te kunnen verlichten.