GroentenFruit Huis

Business Councils

GroentenFruit Huis treedt op als de woordvoerder en belangenbehartiger van de gehele groente- en fruitsector en kan zich gelukkig prijzen met een grote groep actieve leden. Binnen de vereniging nemen de Comités en de Business Councils een belangrijke rol in om direct met bestuurders en medewerkers van GroentenFruit Huis in contact te komen. 

De Business Councils van GroentenFruit Huis adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd op het werkterrein waartoe zij zijn aangesteld, en dan met name over de besteding van het door het bestuur vastgestelde budget. Tevens bespreken zij de beleidsmatige ontwikkeling binnen het werkveld en adviseren hierover aan het bestuur. De Business Councils bestaan uit een dwarsdoorsnede van leden en daarnaast een vertegenwoordiging vanuit GroentenFruit Huis.

Op dit moment zijn de volgende Business Council’s actief:


Business Council Arbeid
Business Council Arbeid

Hieronder ziet u een overzicht van de...

Business Council Logistiek
Business Council Logistiek

Hieronder ziet u een overzicht van de...

Business Council Markt & Statistiek
Business Council Markt & Statistiek

Een belangrijke taak van GroentenFruit Huis is...

Business Council Voeding & Gezondheid
Business Council Voeding & Gezondheid

De Business Council Voeding & Gezondheid komt...

Business Council Voedselveiligheid & Kwaliteit
Business Council Voedselveiligheid & Kwaliteit

Hieronder ziet u een overzicht van de...