Privacy statement

GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt GroentenFruit Huis altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van GroentenFruit Huis. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

1. Wie is GroentenFruit Huis?

GroentenFruit Huis is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, kantoorhoudende te Zoetermeer, aan de Louis Pasteurlaan 6, KvK nummer 40411250.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt GroentenFruit Huis?

Gebruikersaccount

Om volledig van de Website gebruik te kunnen maken, dien je een Gebruikersaccount aan te maken. Wanneer je een dergelijk Gebruikersaccount creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Hieronder vallen ook de door jou opgegeven voorkeuren.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) heeft GroentenFruit Huis bepaalde informatie nodig. GroentenFruit Huis verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van GroentenFruit Huis. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, Gebruikersaccount nummer en de pagina's die je op de Website bezoekt.

Indien GroentenFruit Huis deze informatie door middel van cookies verzamelt, is in het cookie statement te lezen om welke cookies het gaat. Lees hier het cookie statement van GroentenFruit Huis.

Koppelingen

GroentenFruit Huis heeft mogelijk al bepaalde gegevens over jou in haar database opgeslagen. De gegevens die zij op grond van dit Privacy Statement verkrijgt, zal zij aan de reeds over jou verzamelde gegevens koppelen.

3. Voor welke doeleinden gebruikt GroentenFruit Huis informatie over jou?

  • Om jouw gebruik van de Website mogelijk te maken;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van GroentenFruit Huis;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

GroentenFruit Huis wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Website. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal GroentenFruit Huis dat daarom aan jou laten weten. Ook kan GroentenFruit Huis je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van GroentenFruit Huis willen ontvangen, dan kun je je afmelden via info@groentenfruithuis.nl Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door GroentenFruit Huis aan jou wordt gestuurd opgenomen.

GroentenFruit Huis gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal GroentenFruit Huis jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

GroentenFruit Huis kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan GroentenFruit Huis jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van GroentenFruit Huis verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. GroentenFruit Huis heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van GroentenFruit Huis heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. GroentenFruit Huis accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

4. Op welke wijze beschermt GroentenFruit Huis jouw persoonlijke informatie?

GroentenFruit Huis zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Gebruikersaccount. Als je wilt weten welke gegevens GroentenFruit Huis over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Gebruikersaccount kan veranderen, dan kun je contact opnemen met ons via info@groentenfruithuis.nl.

6. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

7. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@groentenfruithuis.nl.