Digitalisering

In dit tijdperk van technologische mogelijkheden verwachten we transparantie over herkomst en samenstelling van producten; tracking en tracing tot de bron en informatie on demand.

Digitalisering helpt bij verduurzaming van de sector en het optimaliseren van de logistiek. Op die manier draagt de sector bij aan duurzame productie en handel. GroentenFruit Huis werkt samen met haar leden aan ontwikkelingen die bijdragen aan verdere digitalisering in de keten.

Elektronische gegevensuitwisseling

Digitalisering maakt het mogelijk de (online) consument snel en correct te informeren. Op die manier krijgen we een snellere en efficiëntere groente- en fruitketen waar fouten worden geminimaliseerd.

GroentenFruit Huis heeft de activiteiten op het gebied van digitalisering en standaardisering ondergebracht in stichting Frug I Com.

Deze stichting bevordert elektronische gegevensuitwisseling tussen de schakels in de keten door middel van standaardberichten. Door deze standaarden kunnen groente- en fruitbedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering.