Comité Champignon
Comité Champignon

Het Comité Champignons behartigt de belangen van de champignonsector en komt zo nu en dan bij elkaar tijdens een ledenbijeenkomst. Daarnaast organiseert het Comité elk jaar een netwerkbijeenkomst voor de champignonsector.        

Leden Comité Champignons: 

  • Warmolt Boer - Agarica
  • Rob Banken (voorzitter) - Banken Champignons
  • Martijn van Nijf - De La Haye
  • Arie Verburg - Fresh Mushroom Europe
  • Maurice Koppen - Oakfield Champignons
  • Rick Verhoeckx - Verhoeckx Paddenstoelen 
  • Tom van Walsem  - Limax
  • Richard Schouten - GroentenFruit Huis
  • Janine Luten - GroentenFruit Huis
  • Wilco van den Berg (secretaris) - GroentenFruit huis

Toolkit

Er is een toolkit ontwikkeld met als doel het gezamenlijk uitdragen van dezelfde boodschap waardoor deze boodschap krachtiger wordt, met onder andere een infobrochure, online-banners, digitale handtekening, Duitse tekstbouwstenen voor handelscorrespondentie, persberichten en een uitvoerig onderzoeksrapport. 

Individuele bedrijven profiteren van een beter sector-imago en kunnen elementen hieruit in hun bedrijfspresentatie gebruiken en daarmee hun slagingskansen bij salesgesprekken vergroten. Deze bestanden vindt u onderstaand of zijn te downloaden via www.zlto.nl/paddenstoelenuitholland 

•  Onderzoeksrapport NL Paddenstoel
•  Nederlandstalige flyer Paddenstoel uit NL
•  Duitse flyer
•  Duitse Lesmap 'Pilze aus Holland'

Logo's voor digitale handtekening

•  Logo NL
•  Logo DE
•  Logo EN