GroentenFruit Huis

Comité Champignon

Het Comité Champignons behartigt de belangen van de champignonsector en komt zo nu en dan bij elkaar tijdens een ledenbijeenkomst.        

Leden Comité Champignons 

Rob Banken - Banken Champignons
Marcel Goesten - The Greenery
Tom van Walsem (voorzitter) - Limax

Suzan van Kuppeveld (secretaris) - GroentenFruit Huis
Richard Schouten - GroentenFruit Huis


Toolkit

Er is een toolkit ontwikkeld met als doel het gezamenlijk uitdragen van dezelfde boodschap waardoor deze boodschap krachtiger wordt, met onder andere een infobrochure, online-banners, digitale handtekening, Duitse tekstbouwstenen voor handelscorrespondentie, persberichten en een uitvoerig onderzoeksrapport. 

Individuele bedrijven profiteren van een beter sector-imago en kunnen elementen hieruit in hun bedrijfspresentatie gebruiken en daarmee hun slagingskansen bij salesgesprekken vergroten. Deze bestanden vindt u onderstaand of zijn te downloaden via www.zlto.nl/paddenstoelenuitholland 

•  Onderzoeksrapport NL Paddenstoel
•  Nederlandstalige flyer Paddenstoel uit NL
•  Duitse flyer
•  Duitse Lesmap 'Pilze aus Holland'

Logo's voor digitale handtekening

•  Logo NL
•  Logo DE
•  Logo EN