GroentenFruit Huis

Geassocieerde leden

Geassocieerde leden zijn bedrijven of organisaties die actief mee willen doen aan de activiteiten en onderzoek van GroentenFruit Huis, bijvoorbeeld op het gebied van consumptieprikkels, gezondheid en marktinformatie. 

Omschrijving geassocieerd lidmaatschap

Voor geassocieerde leden hanteert GroentenFruit Huis de volgende omschrijving: Niet-leden/bedrijven die activiteiten uitoefenen, die nauw verbonden zijn met de activiteiten die plaatsvinden in de groente-, fruit- en paddenstoelenketen.

Geassocieerde leden:

  • Hebben toegang tot alle informatie die ook beschikbaar is voor leden via het ledenportaal van GroentenFruit Huis. 
  • Kunnen deelnemen aan werkgroepen, thema’s en projecten.
  • Hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en hebben het recht om daar het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht.
  • Mogen gebruik maken van collectieve kortingen, waaronder collectieve beursdeelname op AGF-beurzen via Holland Fresh Group. 

Besluit tot toelating en contributie

De toelating als geassocieerd lid gebeurt op basis van een bestuursbesluit.

Het bepalen van de relatieve omvang van de kandidaat onderneming, wijkt af van de binnen GroentenFruit Huis gehanteerde contributietabel. In overleg wordt het kandidaat geassocieerd lid ingedeeld in één van de volgende drie klassen die is gebaseerd op de contributietabel.

Contributietabel geassocieerde leden GroentenFruit Huis

Omvang van de onderneming wordt 
gerelateerd aan de ledencategorie: 

Klasse

Normomzet

Contributie

7

15 miljoen

€5.096

11

100 miljoen

€16.624

17

300 miljoen

€35.823

 * Exclusief 50% korting voor het eerste lidmaatschapsjaar

Neem voor meer informatie contact op met GroentenFruit Huis. 

Overige lidmaatschappen GroentenFruit Huis 

Naast het geassocieerde lidmaatschap biedt GroentenFruit Huis ook de volgende lidmaatschappen aan: