Begunstigers zijn bedrijven die de groente- en fruitsector een warm hart toedragen, opereren in het speelveld van onze leden en/of gebruik maken van de netwerkfunctie die wij als organisatie bieden. Begunstigers zijn van toegevoegde waarde voor onze leden en voor de vereniging. Uiteraard willen wij ook van toegevoegde waarde zijn voor u.

GroentenFruit Huis hanteert de volgende definitie voor begunstigers: Niet-leden/bedrijven die als dienstverlener van betekenis zijn voor de leden, maar die niet voor eigen rekening en risico in groenten en/of fruit handelen of daarbij bemiddelen.

  • De wekelijkse digitale nieuwsbrief van GroentenFruit Huis met daarin algemene informatie.
  • Kunnen op uitnodiging deelnemen aan werkgroepen, thema’s of projecten.
  • Collectieve beursdeelname via Holland Fresh Group (Fruit Logistica, PMA, Fruit Aftraction en Asia Fruit Logistica).
  • Deelname aan collectieve inkoop energie en telefonie.
  • Vermelding van uw bedrijf, met uw instemming, op de website van GroentenFruit Huis

Het tarief voor begunstigers bedraagt per 1 januari 2023 € 1.307,-. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor sommige specifieke informatie een apart abonnement af te sluiten bij GroentenFruit Huis. Bijvoorbeeld informatie die betrekking heeft op het berekenen van MRL’s of ArfD’s.

Neem voor meer informatie contact op met GroentenFruit Huis. 

Overige lidmaatschappen GroentenFruit Huis 

Naast het lidmaatschap voor begunstigers biedt GroentenFruit Huis ook de volgende lidmaatschappen aan: