GroentenFruit Huis

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

GroentenFruit Huis en Afvalfonds Verpakkingen hebben in september 2020 een nieuwe raamovereenkomst Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen afgesloten voor 2020 tot en met 2022 voor de groente- en fruitsector. De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2020 en wordt in praktijk toegepast voor de aangifte per 1 april 2021 over de verpakkingen van 2020. Alle bedrijven in de sector die gebruik willen maken van het gunstige tarief (voor papier en karton) en versimpeling van hun verpakkingsadministratie, moeten zich aanmelden voordat ze de aangifte over 2020 indienen. De deadline voor het indienen van deze aangifte is 1 april 2021. 

Belangrijkste voordelen:

  • Lager tarief voor karton
  • Maak gebruik van de lijst met standaardgewichten voor aangifte en indirecte export
  • Aangifte éénmalige logistieke hulpmiddelen op sectorniveau

Robert Bakker, aanspreekpunt verpakkingen binnen GroentenFruit Huis, roept zowel leden van GroentenFruit Huis als niet-leden om gebruik te maken van deze overeenkomst. "De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is een verplichte heffing voor elke producent of importeur die meer dan 50.000 kilo verpakkingen per jaar voor de eerste keer op de Nederlandse markt brengt. Door gebruik te maken van de raamovereenkomst Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen profiteert u van vele voordelen, zonder er extra werk aan te hebben."

Aanmelden

De deadline voor het indienen van deze aangifte is 1 april 2021. Alle bedrijven die gebruik willen maken van de collectieve overeenkomst 2020-2022 m.b.t. de Afvalbeheersbijdrage dienen zich aan te melden voordat ze de aangifte over 2020 indienen.

De aanmelding loopt via het Afvalfonds Verpakkingen. U kunt u aanmelden voor de raamovereenkomst Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen door deze verklaring in te vullen en ondertekend per e-mail te sturen aan het Afvalfonds Verpakkingen met GroentenFruit Huis in de CC.

Meer informatie 

Verplichte heffing Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Voor de verplichte heffing van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen geldt een onderdrempel voor bedrijven die aantoonbaar minder dan 50.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengen. De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen onderscheidt verschillende materiaalsoorten (o.a. hout, plastic, glas, karton) en tarieven worden vastgesteld door het Afvalfonds Verpakkingen. 

De heffing dekt de kosten die worden gemaakt om uitvoering te geven aan de raamovereenkomst. Dit is in de eerste plaats bedoeld als vergoeding aan gemeenten voor het inzamelen van verpakkingsafval. Ook staat het bedrijfsleven garant voor 20 miljoen euro per jaar voor de aanpak van zwerfafval zoals de campagne Nederland Schoon. Daarnaast betaalt het bedrijfsleven het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) dat een ‘verduurzamingsagenda’ gaat opstellen en uitvoeren.

Standaardlijst met gewichten

Robert: "De belangrijkste verandering in deze nieuwe overeenkomst t.o.v. de voorgaande is dat de lijst met gewichten van standaard verpakkingen is uitgebreid ten opzichte van vorige keer. U kunt gebruik maken van de standaard lijst waardoor u zelf niet hoeft te wegen.". 

Generieke afspraken

Naast de sectorspecifieke regelingen is een tweetal zaken relevant voor de groente- en fruitsector:

  • Logistieke hulpmiddelen (pallets, poolfust, en open kartonnen/kunststof/houten verpakkingen met een inhoud vanaf 8 liter) zijn geen verpakking en worden NIET belast. GroentenFruit Huis verzorgt elk jaar de sectorale aangifte van de éénmalige logistieke hulpmiddelen.
  • Teruggave van indirecte export. Ondernemingen die verpakte producten indirect exporteren, kunnen verzoeken om teruggave van Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen mits voor de verpakkingen eerder in de keten is afgedragen.

Vragen 

Voor deelname moet Bijlage I 'Verklaring Groente- en Fruitsector' worden ingevuld en Bijlage II 'lijst met standaard gewichten' worden gebruikt. De handleiding behorende bij de nieuwe regeling is in overleg met het Afvalfonds gemaakt.

Voor meer informatie en uw vragen over de raamovereenkomst Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen kunt u contact opnemen met Robert Bakker van GroentenFruit Huis.

Documenten

Hieronder vindt u nogmaals de links naar de belangrijkste documenten: