GroentenFruit Huis

Duurzaamheid

Groenten en fruit zijn synoniem voor verduurzaming. De groente- en fruitsector zorgt voor de beschikbaarheid van gezonde en duurzame voeding. De sector zet zich actief in voor verdere verduurzaming en heeft de ambitie om de ketens verantwoord te beheren om te zorgen voor continuïteit in de beschikbaarheid van gezonde groenten en fruit.

In 2018 maakte GroentenFruit Huis een start met het duurzaamheidsprogramma. Dit duurzaamheidsprogramma en het ambitieniveau van haar achterban sluit aan op veel van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) voor 2030 van de Verenigde Naties. Denk aan arbeid en mensenrechten, oplossingen op het gebied van logistiek en verpakkingen, het tegengaan van verspilling en verwaarding van reststromen. Aandacht voor duurzame productie is voor een deel geborgd in het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Voor duurzame ontwikkeling in de groente- en fruitketens is keten-brede samenwerking nodig, zowel in de nationale als internationale ketens. Duurzaamheidsthema’s zijn verschillend voor nationale en internationale ketens. Wereldproblematiek en -vraagstukken worden steeds zichtbaarder voor de groente- en fruitketens. Om in een complexe wereld de voetafdruk van de sector te minimaliseren werken wij aan geoptimaliseerde en toegewijde ketens. Samenwerking, responsiviteit, efficiëntie en transparantie zijn ingrediënten daarvoor.

Heeft u vragen over het duurzaamheidsprogramma van GroentenFruit Huis, neem dan contact op met Daan van Empel


Arbeid en mensenrechten
Arbeid en mensenrechten

Goed werkgeverschap vertaalt zich onder andere in...

Green Deal
Green Deal

In mei 2020 publiceerde de Europese Commissie...

On the way to PlanetProof
On the way to PlanetProof

‘On the way to PlanetProof’ (PlanetProof) is een certificatieschema voor...

Primaire productie
Primaire productie

Telers leveren wereldwijd producten die een belangrijk...

Transport
Transport

Verweven door de groente- en fruitketen gaat...

Verpakkingen
Verpakkingen

Groenten en fruit worden verpakt als dit...

Verspilling & reststromen
Verspilling & reststromen

Als stakeholder van de stichting Samen Tegen...