Groenten en fruit zijn synoniem voor gezondheid en verduurzaming. De groente- en fruitsector zorgt voor de beschikbaarheid van gezonde en duurzame voeding. De sector zet zich actief in voor verdere verduurzaming door te zorgen voor continuïteit in de beschikbaarheid van gezonde en duurzame groenten en fruit.

GroentenFruit Huis heeft de ambitie om Vooruitstrevend te zijn in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Een duurzaam voedselsysteem is een voedselsysteem dat voedselzekerheid en voeding voor iedereen levert op een zodanige manier dat de economische, sociale en ecologische basis om voedselzekerheid en voeding voor toekomstige generaties te genereren niet in het gedrang komt. Dit betekent: sociale duurzaamheid - brede voordelen voor de samenleving, milieu duurzaamheid - positieve of neutrale impact op het  natuurlijke milieu, economische duurzaamheid – overal winstgevend (Bron: FAO)
FAO Duurzaam voedselsysteem
FAO Duurzaam voedselsysteem

Duurzaamheidsprogramma 

In ons duurzaamheidsprogramma hebben we deze ambitie verder uitgewerkt:

Iedere ketenschakel in de groente- en fruitsector levert een unieke bijdrage om de duurzaamheid van onze producten te vergroten. Daarbij geloven wij in verschillende routes naar een duurzaam voedselsysteem.

Als bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit gebruiken we onze invloed – van teelt tot en met de consument – om de duurzaamheid van groenten en fruit te vergroten en duurzame keuzes te stimuleren. We zetten onze innovatiekracht in om oplossingen te bieden voor het klimaat, dragen het belang van duurzaamheid in de gehele keten uit en delen kennis en inzichten met ketenpartners en stakeholders. Hiermee

 • verkleint de sector de milieu-footprint van groenten en fruit
 • draagt het bij aan natuur & biodiversiteit
 • draagt het bij aan het vergroten van circulariteit
 • is de sector vooruitstrevend in duurzaamheid

Onze strategische doelen

 • Vergroten van de zichtbaarheid van de bijdrage van de sector aan de EU klimaatdoelen en duurzaamheidsambities
 • Stimuleren van sectorbrede verduurzaming en ketensamenwerking
 • Invulling geven aan duurzaamheidsambities EU/SDG’s: 55% CO2-reductie: 
  • Farm-to-Fork Strategie
  • Biodiversiteits Strategie
  • Actieplan Circulaire economie
  • Organic Actionplan (april’21)
 • Verkleinen van de milieu-footprint van groenten en fruit, bijdragen aan natuur & biodiversiteit en vergroten van circulariteit in de keten


Met als resultaat: maatschappelijke erkenning van de bijdrage van de sector aan een duurzame voedselvoorziening.


Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Voor duurzame ontwikkeling in de groente- en fruitketens is keten-brede samenwerking nodig, zowel in de nationale als internationale ketens. Duurzaamheidsthema’s zijn verschillend voor nationale en internationale ketens. Wereldproblematiek en -vraagstukken worden steeds zichtbaarder voor de groente- en fruitketens. Om in een complexe wereld de voetafdruk van de sector te minimaliseren werken wij aan geoptimaliseerde en toegewijde ketens. 

Heeft u vragen over het duurzaamheidsprogramma van GroentenFruit Huis, neem dan contact op met Nikki Hulzebos, programmamanager Duurzaamheid & Certificering.