GroentenFruit Huis

Verpakkingen

Groenten en fruit worden verpakt als dit bijdraagt aan de houdbaarheid en langdurige kwaliteit van het product. Dit voorkomt onder andere voedselverspilling en aantasting van andere producten. Als verpakkingen nodig zijn, wordt er ingezet op recyclebare verpakkingen die zoveel mogelijk homogeen zijn samengesteld voor efficiënt hergebruik van de materialen. De groente- en fruitsector zet in op het gebruik van gerecyclede materialen en inzet van niet fossiele bio-based grondstoffen bij verpakkingen.

Vanuit GroentenFruit Huis is er in 2013 als een van de eerste branches een ‘Brancheplan Verduurzaming Verpakkingen’ opgesteld (periode 2013-2018). Dit als onderdeel van de bredere Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Mede op basis van doelstellingen in dit plan is de sector aan de slag gegaan met het verduurzamen van de verpakkingen. Op dit moment werkt de sector aan een herziening van het brancheplan voor de periode 2018-2022.

Meer informatie voor leden