GroentenFruit Huis

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof’ (PlanetProof) is een certificatieschema voor o.a. plantaardige teelten op het gebied van milieu en is eigendom van Stichting Milieukeur (SMK). 

PlanetProof is ontstaan na een intensief traject met SMK, NGO’s, supermarkten en sector en is ontwikkeld n.a.v. gesprekken tussen Greenpeace en supermarkten. In deze gesprekken zijn afspraken gemaakt over het aandeel PlanetProof producten in het AGF-schap in meerdere supermarkten.

Rol GroentenFruit Huis en Collectieve regeling 

Medewerkers en leden van GroentenFruit Huis hebben deelgenomen in de begeleidingscommissie en diverse werkgroepen voor het opstellen van het nieuwe certificatieschema. Daarnaast is GroentenFruit Huis lid van het College van Deskundigen van SMK. Er is samengewerkt aan de een ambitieus, onderscheidend, haalbaar, betaalbaar certificatieschema PlanetProof in de groente- en fruitsector met een zo breed mogelijke uitrol in binnen- en buitenland. Hiervoor heeft GroentenFruit Huis een samenwerkingsovereenkomst gesloten met SMK, onderdeel van deze overeenkomst is een collectieve regeling (alleen toegankelijk voor leden) voor leden van het GroentenFruit Huis. De huidige overeenkomst loopt tot eind 2023, momenteel wordt er gewerkt aan en nieuwe collectieve regeling voor na 2023. 

Meer informatie voor leden