GroentenFruit Huis

Arbeid en mensenrechten

Goed werkgeverschap vertaalt zich onder andere in de borging van goede omstandigheden voor werknemers en mensenrechten in de keten. Door middel van bijvoorbeeld sociale compliance kunnen bedrijven voorkomen dat er ongeoorloofde praktijken plaatsvinden, zoals dwangarbeid, te lage lonen, wanbetaling, kinderarbeid, discriminatie of onveilige werkomstandigheden. Hiernaast zullen de kosten in de keten rechtvaardig moeten worden verdeeld over de keten, niet ten koste gaan van de levensomstandigheden van telers en werknemers verzekerd zijn van een leefbaar loon.

SIFAV2020 convenant 

Eén van de manieren waarop in de groente- en fruitsector wordt gewerkt aan verantwoorde handel, is middels doelstellingen die zijn opgenomen in het SIFAV2020 convenant. Dit convenant staat voor Sustainable Initiative Fruits And Vegetables (SIFAV) en is in 2012 gestart door handelsbedrijven, retailers, GroentenFruit Huis en Initiatief Duurzame Handel (IDH). Doel van het convenant is om in 2020 100% duurzaam (sociaal/milieu) te importeren uit risicolanden.

Goede scholing en arbeidsvoorwaarden 

GroentenFruit Huis is als werkgeversvereniging betrokken bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit in Nederland. Goede scholing en een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden dragen er aan bij dat de groente- en fruitsector kan beschikken over gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Lees verder