Goed werkgeverschap vertaalt zich onder andere in de borging van goede omstandigheden voor werknemers en mensenrechten in de hele internationale keten. Veel van de bij GroentenFruit Huis aangesloten leden werken in internationale ketens. Als binnen internationale ketens opererend bedrijf dien je steeds meer bewust te zijn van hoe jouw keten in elkaar zit, welke risico's er spelen en wat je daar aan kan doen. Afnemers vragen om steeds meer informatie op dit vlak en ook qua wetgeving worden er steeds meer eisen gesteld. De Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) verplicht bedrijven vanaf een bepaalde omvang om actief op zoek te gaan naar risico's in de keten en mitigerend maatregelen te nemen op gevonden risico's volgens de OESO-richtlijnen

Door middel van sociale certificeringen kunnen bedrijven voorkomen dat er ongeoorloofde praktijken plaatsvinden, zoals dwangarbeid, te lage lonen, wanbetaling, kinderarbeid, discriminatie of onveilige werkomstandigheden. Hiernaast zullen de kosten in de keten rechtvaardig moeten worden verdeeld over de keten, niet ten koste gaan van de levensomstandigheden van telers en de werknemers verzekerd zijn van een leefbaar loon.

SIFAV2025 convenant 

Eén van de manieren waarop in de groente- en fruitsector wordt gewerkt aan verantwoorde handel, is middels doelstellingen die zijn opgenomen in het SIFAV2025 convenant. Dit convenant staat voor Sustainable Initiative Fruits And Vegetables (SIFAV) en heeft tot doel actief bij te dragen aan een duurzamere toeleveringsketen van verse groenten en fruit met betrekking tot economische, ecologische en sociale effecten. Het doel is om op grote schaal impact te creëren door beleid, doelen en gezamenlijke actie op elkaar af te stemmen. In 2021 lanceerde SIFAV haar nieuwe 2025-strategie, met een duidelijke focus op het verkleinen van de ecologische voetafdruk in de hele toeleveringsketen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, lonen en inkomens, en het versterken van due diligence-rapportage en transparantie. Naast diverse leden is ook GroentenFruit Huis actief lid van het SIAFV2025 programma.

Goede scholing en arbeidsvoorwaarden 

GroentenFruit Huis is als werkgeversvereniging betrokken bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit in Nederland. Goede scholing en een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden dragen er aan bij dat de groente- en fruitsector kan beschikken over gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Lees verder