GroentenFruit Huis

Cao Groothandel in Groenten en Fruit

Een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024 is een feit. De leden van de vakbonden hebben afgelopen weken kunnen stemmen op het eindbod dat werkgeversvereniging GroentenFruit Huis op 14 december jl. heeft uitgebracht. De stemming onder de vakbondsleden (FNV Handel en RMU Werknemers) heeft een positief resultaat opgeleverd, wat leidt tot een nieuwe cao.

De gemaakte afspraken worden opgenomen in een nieuwe cao-tekst en er zal ook een verzoek bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid worden ingediend om de cao algemeen verbindend te verklaren.

Voor de gemaakte afspraken verwijzen wij u graag naar de overeenstemming. Bekijk ook de toelichting op de afspraken. 

De nieuwe loontabellen per 1 januari 2023 vindt u hier

Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit 2022

GroentenFruit Huis sluit als werkgeversorganisatie de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit af met de vakbonden FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU. De cao-partijen hebben de cao Groothandel in Groenten en Fruit gesloten die loopt van 1 januari tot en met 31 december 2022. 

Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit 2021 in het Pools

Het betreft een gedeeltelijke vertaling van de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De meeste essentiële, relevante onderdelen voor werknemers zijn vertaald. In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen de Nederlandse en Poolse versie van de cao-tekst, zal steeds de Nederlandse versie prevaleren.


Loontabellen cao Groothandel in Groenten en Fruit

De nieuwe loontabellen staan hier. 

Voor meer informatie over de cao kunt u contact opnemen met info@groentenfruithuis.nl.


Loontabellen Loontabellen

Actueel Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit Loontabellen cao Groothandel Groenten en Fruit...

Lees verder
ORBA onderzoek ORBA onderzoek

Cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen, RMU) in de sector Groothandel in Groenten en...

Lees verder
Private Aanvulling Derde WW jaar Private Aanvulling Derde WW jaar

In het cao akkoord van eind 2017 zijn sociale partners in de sector Groothandel in...

Lees verder
Seniorenregeling Seniorenregeling

De seniorenregeling is een afspraak die sociale partners hebben gemaakt bij het afsluiten van de...

Lees verder