GroentenFruit Huis

Cao

In augustus 2017 hebben cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU) een Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Groenten en Fruit (CAO) gesloten die loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Het overeengekomen pakket aan voorwaarden vormt een evenwichtig geheel en draagt bij aan een meer toekomstbestendige cao en de concurrentiekracht van de sector. De cao is algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een sector cao biedt hiermee een gelijk speelveld met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en geeft zowel werkgevers als werknemers zekerheid en rust tot en met eind 2018. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn nog lopende.

U kunt hier het cao-boekje downloaden.

Wilt u cao-boekjes bestellen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@groentenfruithuis.nl voor meer informatie. 


Loontabellen Loontabellen

De loontabellen (CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit) per 1 juli 2019 kunt...

Lees verder
ORBA onderzoek ORBA onderzoek

Cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen, RMU) in de sector Groothandel in Groenten en...

Lees verder
Private Aanvulling Derde WW jaar Private Aanvulling Derde WW jaar

In het cao akkoord van eind 2017 zijn sociale partners in de sector Groothandel in...

Lees verder
Seniorenregeling Seniorenregeling

De seniorenregeling is een afspraak die sociale partners hebben gemaakt bij het afsluiten van de...

Lees verder