GroentenFruit Huis

Verspilling & reststromen

Als stakeholder van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling zet GroentenFruit Huis zich samen met haar leden in om food loss en food waste te voorkomen en verminderen. Het doel van de bijeenkomst was om actief naar oplossingen te zoeken en te komen tot schaalbare business cases.

Consultatie leden  

De groente- en fruitsector is continu bezig met het voorkomen en verminderen van reststromen en het bevorderen van ketenoptimalisatie, maar er is nog veel winst te behalen. GroentenFruit Huis is stakeholder bij de stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV).  Doelstelling van STV is om de voedselverspilling in de totale voedselketen in Nederland te halveren in 2030. Van elke stakeholder van STV wordt verwacht om reststromen jaarlijks te monitoren. Daarom voert GroentenFruit Huis een enquête uit onder de leden.

Het doel van deze consultatie is om voor het jaar 2018 een sectorbreed beeld te krijgen van de reststromen in verhouding tot de hoofdkanalen van de groente- en fruitsector. Deze consultatie is opgezet vanuit GroentenFruit Huis in samenwerking met STV. GroentenFruit Huis verzamelt de informatie. Vervolgens wordt de data geanonimiseerd aangeleverd aan Wageningen Food & Biobased Research, die de data in opdracht van STV gaat analyseren. De resultaten van de analyse worden door GroentenFruit Huis teruggekoppeld aan haar leden.

Position paper

De groente- en fruitsector past verschillende methodes toe om voedselverspilling en reststromen te voorkomen. GroentenFruit Huis prioriteert in doelen van reststromen:

  • het voorkomen van verspilling in de keten;
  • donaties aan voedselbanken;
  • reststromen verwerken tot hoogwaardige producten.

14 januari 2019 publiceerde GroentenFruit Huis een position paper over Voedselverspilling in de groente- en fruitsector.

Voorkomen van verspilling en reststromen

De Nederlandse groente- en fruitsector is koploper in de productie en levering van kwalitatief goede producten. Voor ieder product wordt een passende afzetmarkt gezocht om ze tegen de hoogst mogelijke waarde af te zetten. Selectie van sterke gewassen, veredeling, geïntegreerde gewasbescherming (IPM), verpakkingen die de houdbaarheid verlengen en vernieuwde technieken voorkomen voedselverspilling en reststromen.

Andere afzetkanalen en reststromen

Het merendeel van de producten valt in klasse I en II. Bij natuurlijke producten bestaat het risico dat een product  buiten klasse I of II valt. Ook voor die producten wordt een afzetkanaal gevonden, denk aan de industrie. Ook in tijden van overproductie of kwaliteitsschade als gevolg van weersomstandigheden willen we de hoogste waarde creëren voor producten. Daarom prioriteert GroentenFruit Huis volgens de Ladder van Moerman.  

Groenten en fruit worden geproduceerd voor consumptie. De groente- en fruitsector draagt bij aan de beschikbaarheid van gezonde en duurzame voeding. Als een product niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afnemer, wordt een alternatief gezocht. Groenten en fruit die buiten de norm vallen, maar nog geschikt zijn voor consumptie, vinden hun weg naar de verwerkende industrie en dienen als uitgangsmateriaal voor soepen, sauzen, sappen, jams, chips, poeders of zelfs cosmetica of oliën. Een andere bestemming is de Voedselbank.

Heeft u vragen over voedselverspilling of zoekt u inspiratie om reststromen te verwaarden? Maak dan gebruik van de helpdesk van de ‘Samen Tegen Voedselverspilling’ via office@samentegenvoedselverspilling.nl  of bel: 085 06 07 181.        

Hoe #verspillingsvrij ben jij? 

Diverse bedrijven en organisaties zetten zich in voor het voorkomen of verminderen van voedselverspilling. De gebundelde energie van deze partijen brengt in Nederland een brede beweging op gang waarin alle actoren uit de voedselketen en aanverwante industrie gezamenlijk doelgericht optrekken. Hiervoor is in 2018 de stichting Samen Tegen Voedselverspilling opgericht. Stakeholders van de stichting (waaronder GroentenFruit huis) zijn bedrijven vanuit de gehele voedselketen en toeleverende industrie, opererend vanuit hun vestiging in Nederland. Versterkt met vertegenwoordigers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 

Want samen bereiken we minder. Minder voedselverspilling!

Voedselbanken

Groenten en fruit worden bij voedselbanken hartelijk ontvangen. Het aandeel gezonde producten in voedselpakketten kan niet groot genoeg kan zijn. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kun u producten beschikbaar stellen aan de Voedselbank (eenmalig of structureel) of om uw reststromen een mooie plek te geven. In het Westland is onlangs de  Groente & Fruit Brigade geopend. Zij ontvangen groenten en fruit, sorteren dit  en distribueren het naar regionale pakcentra van Voedselbanken Nederland. 

Meer informatie over het doneren aan de voedselbank (bijv. in andere regio’s): lees de handleiding of neem contact op met Voedselbanken Nederland.