GroentenFruit Huis

Verspilling & reststromen

Als stakeholder van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV) zet GroentenFruit Huis zich samen met haar leden in om food loss en food waste te voorkomen en verminderen.

Voedselverspilling monitor

We werken mee aan de doelstelling van STV om de voedselverspilling in de totale voedselketen in Nederland te halveren in 2030. Van elke stakeholder van STV wordt verwacht om reststromen jaarlijks te monitoren. Ook met leden van GroentenFruit Huis is een Voedselverspilling monitor gestart. De informatie wordt verzameld. Vervolgens wordt de data geanonimiseerd verwerkt door Wageningen Food & Biobased Research, die de data in opdracht van STV gaat analyseren. De resultaten van de analyse worden door GroentenFruit Huis teruggekoppeld aan haar leden.

Position paper

De groente- en fruitsector past verschillende methodes toe om voedselverspilling en reststromen te voorkomen. GroentenFruit Huis prioriteert in doelen van reststromen:

  • het voorkomen van verspilling in de keten;
  • donaties aan voedselbanken;
  • reststromen verwerken tot hoogwaardige producten.

GroentenFruit Huis heeft een position paper samengesteld over Voedselverspilling in de groente- en fruitsector.

Voorkomen van verspilling en reststromen

De Nederlandse groente- en fruitsector is koploper in de productie en levering van kwalitatief goede producten. Voor ieder product wordt een passende afzetmarkt gezocht om ze tegen de hoogst mogelijke waarde af te zetten. Selectie van sterke gewassen, veredeling, geïntegreerde gewasbescherming (IPM) [nieuwe hyperlink], verpakkingen die de houdbaarheid verlengen en vernieuwde technieken voorkomen voedselverspilling en reststromen.

Andere afzetkanalen en reststromen

Het merendeel van de producten valt in klasse I en II. Bij natuurlijke producten bestaat het risico dat een product  buiten klasse I of II valt. Ook voor die producten wordt een afzetkanaal gevonden, denk aan de industrie. Ook in tijden van overproductie of kwaliteitsschade als gevolg van weersomstandigheden willen we de hoogste waarde creëren voor producten. Daarom prioriteert GroentenFruit Huis volgens de Ladder van Moerman.  

Groenten en fruit worden geproduceerd voor consumptie. De groente- en fruitsector draagt bij aan de beschikbaarheid van gezonde en duurzame voeding. Als een product niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afnemer, wordt een alternatief gezocht. Groenten en fruit die buiten de norm vallen, maar nog geschikt zijn voor consumptie, vinden hun weg naar de verwerkende industrie en dienen als uitgangsmateriaal voor soepen, sauzen, sappen, jams, chips, poeders of zelfs cosmetica of oliën. Een andere bestemming is de Voedselbank.

Heeft u vragen over voedselverspilling of zoekt u inspiratie om reststromen te verwaarden? Neem dan contact op met Anne Marie Borgdorff 

Hoe #verspillingsvrij ben jij? 

Diverse bedrijven en organisaties zetten zich in voor het voorkomen of verminderen van voedselverspilling. De gebundelde energie van deze partijen brengt in Nederland een brede beweging op gang waarin alle actoren uit de voedselketen en aanverwante industrie gezamenlijk doelgericht optrekken. Hiervoor is in 2018 de stichting Samen Tegen Voedselverspilling opgericht. Stakeholders van de stichting (waaronder GroentenFruit huis) zijn bedrijven vanuit de gehele voedselketen en toeleverende industrie, opererend vanuit hun vestiging in Nederland. Versterkt met vertegenwoordigers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 

Want samen bereiken we minder. Minder voedselverspilling!

Voedselbanken

Groenten en fruit worden bij voedselbanken hartelijk ontvangen. Het aandeel gezonde producten in voedselpakketten kan niet groot genoeg kan zijn. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kun u producten beschikbaar stellen aan de Voedselbank (eenmalig of structureel) of om uw reststromen een mooie plek te geven. In het Westland is de  Groente & Fruit Brigade. Zij ontvangen groenten en fruit, sorteren dit  en distribueren het naar regionale pakcentra van Voedselbanken Nederland. 

Meer informatie over het doneren aan de voedselbank (bijv. in andere regio’s): neem dan contact op met Voedselbanken Nederland.