GroentenFruit Huis

Transport

Verweven door de groente- en fruitketen gaat een efficiënt transportsysteem van scheepvaart, wegtransport, trein en soms luchtvaart. Dit om de verse producten zo snel en efficiënt mogelijk te leveren aan de consument met de juiste kwaliteit. De transportsector is mede verantwoordelijk voor uitstoot van broeikasgassen in de keten. De groente- en fruitsector werkt met zo efficiënt mogelijke ketens, en de uitdaging is om het logistieke proces zo veel mogelijk te optimaliseren.

Eén van de manieren waarmee de transportsector werkt is Lean and Green. Dit is een programma waarbij bedrijven zich committeren om in hun logistiek in 5 jaar tijd minimaal 20% CO2-reductie te behalen. Deelnemers worden beoordeeld op hun doelen en de strategie om het doel te behalen. Indien de doelen worden behaald, ontvangt het bedrijf de hoogste waardering: star. Meer info via de website van Lean and Green.