De vraag naar duurzaamheidsinformatie stijgt explosief

Vanuit meerdere kanten komt er steeds meer interesse naar de manier waarop producten geproduceerd worden, waar ze vandaan komen en hoe duurzaam de producten zijn. Consumenten zijn hier steeds actiever mee bezig, het komt steeds meer terug in wet- en regelgeving. Investeerders en banken stellen in toenemende mate duurzaamheidseisen als voorwaarde voor financiering. Ook retailers willen steeds meer informatie over de duurzaamheid van producten.

De vraag naar data leidt tot explosieve toename van labels, certificeringen, initiatieven en claims

De groeiende behoefte aan duurzaamheidsinformatie leidt in toenemende mate tot versnippering en er komen steeds meer labels, certificeringen, initiatieven en claims op het vlak van duurzaamheid. Dit leidt tot verwarring in de markt, administratieve druk en toenemende kosten aan de productiekant.

Behoefte aan één methode voor het bepalen van de milieu-impact van producten

Om te voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheidsinformatie werken we als sector naar één sector breed erkende methode voor het berekenen van de milieu impact van producten, de Product Environmental Footprint Category Rules, ofwel PEFCR. De PEFCR is een door de EU aangereikte methode die de milieu impact van producten op meerdere categorieën en door de gehele keten heen in kaart brengt. Deze methode zorgt voor betrouwbare en vergelijkbare informatie over de milieu-impact van producten.

Freshfel Environmental Footprint Initiative

GroentenFruit Huis geeft hier invulling aan door binnen het Freshfel Environmental Footprint Initiative samen met Freshfel Europe en diens leden aan de ontwikkeling van een schaduw Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) voor groenten en fruit te werken. Het doel van deze schaduw-PEFCR is om te komen tot een state-of-the-art, gestandaardiseerde milieu footrpint-methodologie voor de agf-sector. 

Hiermee zet de sector een belangrijke stap vooruit en eenmaal ontwikkeld, zal de schaduw-PEFCR de benchmarking en vergelijking van de milieufootrpint van producten binnen de agf-categorie verbeteren. Dit zal de transparantie, aansprakelijkheid en communicatie over milieu impact van de sector vergroten, waarbij groenten en fruit een van de meest duurzame voedselcategorieën zijn.

Klik hier voor het volledige persbericht van Freshfel.

Of bekijk de factsheet 'Duurzaamheid in de agf-sector'. Hierin treft u informatie over de Product Environmental Footprint (PEF)-methode voor agf.