GroentenFruit Huis

Green Deal

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft samen met vicevoorzitter en Eurocommissaris Frans Timmermans op woensdag 11 december 2019 de Europese Green Deal gepresenteerd. Het 24-pagina's tellende document licht toe welke plannen de nieuwe Europese Commissie wil uitrollen om de Europese Unie te verduurzamen en klimaatverandering tegen te gaan. Het belangrijkste doel van de Europese Commissie is een reductieverlaging van de CO2-uitstoot in 2030 met 50% tot 55% en een CO2-neutraal Europa in 2050.

Lees hier de volledige Green Deal. Op de website van de Europese Commissie kunt u ook meer informatie vinden over de Green Deal, waaronder een handige tijdlijn. 
De Green Deal leunt op acht pijlers waarvan de Farm to Fork Strategy, het Circular Economy Action Plan en de Biodiversity Strategy de meest relevante zijn voor de groente- en fruitsector. 

Een aantal zaken die in de Green Deal worden genoemd zijn:

  • een sterke verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen via energieverbruik;
  • beperking van het aantal plastic verpakkingen;
  • inzetten op gezondere diëten;
  • een betere mix van transport;
  • er wordt sterker gekeken naar de prestaties van producenten op het gebied van milieu en klimaat bij uitkering van de GLB-gelden. De Commissie wil bijvoorbeeld dat zeker 40% van het GLB-geld wordt besteed aan klimaatmaatregelen;
  • en door middel van maatregelen op het vlak van circulaire economie wil de commissie een afname van de impact op het milieu als gevolg van transport, opslag, verpakkingen en voedselverspilling.

De betrokken Eurocommissarissen:

  • Vice-voorzitter Europese Commissie Frans Timmermans (verantwoordelijk voor de Green Deal)
  • Stella Kyriakides (Volksgezondheid en Voedselveiligheid)
  • Virginijus Sinkevicius (Milieu, Oceanen en Visserij)
  • Janúsz Wojchiekoswki (Eurocommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling)

Meer informatie voor leden van GroentenFruit Huis 

Leden van GroentenFruit Huis kunnen meer informatie lezen over de Green Deal, Farm to Fork Strategy en de Biodiversity Strategy op het ledenportaal van GroentenFruit Huis.