In mei 2020 publiceerde de Europese Commissie onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Frans Timmermans de Green Deal. Het 24-pagina's tellende document licht toe welke plannen de nieuwe Europese Commissie wil uitrollen om de Europese Unie te verduurzamen en klimaatverandering tegen te gaan. Het belangrijkste doel van de Europese Commissie is een reductieverlaging van de CO2-uitstoot in 2030 met 55% en een CO2-neutraal Europa in 2050. 

Lees hier over de volledige Green Deal op de website van de Europese Commissie, waaronder een handige tijdlijn. 

De Green Deal leunt op acht pijlers waarvan de Farm to Fork Strategy, het Circular Economy Action Plan en de Biodiversity Strategy de meest relevante zijn voor de groente- en fruitsector. 

Een aantal zaken die in de Green Deal worden genoemd zijn:

  • een sterke verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen via energieverbruik;
  • beperking van het aantal plastic verpakkingen;
  • inzetten op gezondere diëten;
  • een betere mix van transport;
  • er wordt sterker gekeken naar de prestaties van producenten op het gebied van milieu en klimaat bij uitkering van de GLB-gelden. De Commissie wil bijvoorbeeld dat zeker 40% van het GLB-geld wordt besteed aan klimaatmaatregelen;
  • en door middel van maatregelen op het vlak van circulaire economie wil de commissie een afname van de impact op het milieu als gevolg van transport, opslag, verpakkingen en voedselverspilling.

Inzet GroentenFruit Huis

Green Deal - samenwerking

Als belangenbehartiger voor de groente- en fruitsector zet GroentenFruit Huis zich actief in als het over de Green Deal gaat. Zo zoeken wij de samenwerking op met zusterorganisaties uit andere schakels in de voedselvoorzieningsketen. In dat kader heeft GroentenFruit Huis zich ingezet voor de oprichting van een samenwerkingsverband waarin Vereniging Bloemveilingen Nederland, Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland, Nefyto en Plantum actief samenwerken om de standpunten van de tuinbouwsector actief onder de aandacht te brengen bij de Europese instellingen. Regelmatig komen we als belangenorganisaties bijeen om informatie over de Green Deal uit te wisselen en om te bepalen waar en hoe we gezamenlijk op kunnen trekken.

Gezamenlijke acties

Binnen de Green Deal-samenwerking wisselen we niet alleen informatie uit maar werken we ook samen aan notities en suggesties voor amendementen. Zo hebben we in het beginstadium van de Green Deal een binnenzaknotitie opgesteld die betrokken partijen binnen de Green Deal-samenwerking hebben gebruikt in hun gesprekken met beleidsmaker, politici en ambtenaren van de Europese Commissie. Daarnaast is ook in gezamenlijk verband werk gemaakt van suggesties voor amendementen op de rapporten van het Europees Parlement over de Biodiversity Strategy en de Farm-to-Fork Strategy. Zo zijn er op het rapport van de Biodiversity Strategy drie gezamenlijke amendementen ingediend en op het rapport over de Farm-to-Fork Strategy in totaal tien amendementen. Van de amendementen die op de Biodiversity Strategy zijn ingediend zijn er zeker twee terug gekomen in de finale tekst. 

Individuele acties

Als GroentenFruit Huis hebben we ook als individuele partij diverse acties ten aanzien van de Green Deal ondernomen. Zo houden we via regelmatige overleggen met de Permanente Vertegenwoordiging, de ambassade van Nederland bij de EU, over de Green Deal. Ook is er contact met het kabinet, oftewel het team van ambtenaren, van Eurocommissaris Frans Timmermans goed de vinger aan de pols over wat er speelt en kunnen we de belangen van de sector goed naar voren brengen. 

Meer informatie voor leden van GroentenFruit Huis 

Leden van GroentenFruit Huis kunnen meer informatie lezen over de Green Deal, Farm to Fork Strategy en de Biodiversity Strategy op het ledenportaal van GroentenFruit Huis (inloggen).