Terug naar Nieuws
12 oktober 2023
Wet Minimumloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Dit betreft de reguliere indexatie. Het wettelijk minimumloon stijgt elk half jaar, per 1 januari en per 1 juli, mee met de cao-lonen. Tegelijkertijd voert het kabinet per 1 januari 2024 een wettelijk (bruto) minimumuurloon in. Dit betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn.

Wet Minimumloon per 1 januari 2024

Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt straks bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur per week werken. Aan die ongelijkheid komt dus een einde. Het minimumuurloon zal worden berekend op basis van een 36-urige werkweek.

Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Bij de gemaakte afspraken over salarisverhoging, voor de cao van 1 januari 2023 t/m 30 juni 2024, is rekening gehouden met deze wijziging naar een minimumuurloon. Dit was ingecalculeerd bij de salarisverhoging van € 155,- bruto per maand op fulltime basis per 1 januari 2024. De indexatie van het wettelijk minimumloon was echter, ten tijde van het maken van deze afspraken, nog niet bekend, zowel voor 1 juli 2023 als voor 1 januari 2024 niet.

Inmiddels is duidelijk dat per 1 januari 2024 het wettelijk minimumloon met 3,75% zal worden verhoogd. Het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder komt hiermee op € 13,27 bruto per uur voor een 36-urige werkweek. 

Per 1 januari 2024 is, na de verhoging van € 155,- per maand op fulltime basis, het uurloon in functiegroep A, trede 21 jaar en ouder, € 13,07 bruto per uur. Hiervan is duidelijk dat dit uurloon onder het wettelijk minimumloon uitkomt. Dit is wettelijk niet toegestaan en het uurloon in functiegroep A, trede 21 jaar en ouder, zal daarom worden verhoogd. De andere uurlonen worden nog doorberekend of ze onder het wettelijk uurloon uitkomen. Onze uurlonen zijn immers berekend op basis van een 38-urige werkweek. De daaraan gerelateerde week-, 4-weken- en maandlonen zullen daarop volgend worden aangepast. 

Een nieuwe loontabel per 1 januari 2024 zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Meer informatie over de invoering van het wettelijk minimumuurloon is na te lezen in het Kennisdocument van de Rijksoverheid.

Bedragen minimumloon per 1 januari 2024.

Lid worden?

Word lid via de onderstaande link
Klik hier om lid te wordenLid worden