Fruittelers zorgen voor een gezond product en aantrekkelijk landschap. Ze telen met respect voor de natuur en zijn gastvrij voor mens en dier. Telers en ketenpartijen acteren voortdurend op de uitdagingen die de samenleving van hen vraagt. Waardering voor het product én voor alle inspanningen van de fruittelers is daarin noodzakelijk. Dat lukt als er richting en ruchtbaarheid wordt gegeven aan vernieuwing en betrokken partners in samenhang werken om dit te bereiken. Op naar een Nederlandse fruitteelt met toekomst, en daarom: FRUITVOORUIT.NL.

Wat is FRUITVOORUIT.NL?

Platform FRUITVOORUIT.NL is een unieke samenwerking tussen de Nederlandse fruittelers, handelspartijen, telerscoöperaties en dienstverleners in de sector. Samen willen zij werken aan een toekomstbestendige fruitsector. Op dit moment zijn de partners in het platform: de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) als coördinerend partner, GroentenFruit Huis, Koninklijke FruitMasters, The Greenery, Vogelaar Vredehof, Fruitconsult en CAF. Elke partij die de fruitsector vooruit kan en wil brengen is van harte uitgenodigd om zich bij het platform aan te sluiten. 


Wat wil FRUITVOORUIT.NL?

Meer waardering voor de fruittelers en hun inzet voor het verduurzamen van de sector, respect voor de natuur en hun gezonde, lekkere producten. Samen laten zien en vertellen dat fruittelers zoveel meer doen voor onze maatschappij dan lekker en gezond fruit telen.

De positie van de fruittelers verbeteren zodat de sector klaar is voor de toekomst, door gericht te innoveren op vier thema’s: gezond gewas, vitale bodem, zorg voor de omgeving en een toekomstbestendig bedrijf. Samen werken aan vernieuwing voor een Nederlandse fruitteelt met toekomst. 

Lees verder op FRUITVOORUIT.NL.

Downloads FRUITVOORUIT.NL

Succes bereik je samen! Op de website van de NFO kunt u de FRUITVOORUIT.NL posters downloaden. De volgende productposters zijn beschikbaar; peer, rode bes, pruim, kers, framboos, braam, blauwe bes en appel.


FRUITVOORUIT.NL op social media

U kunt FRUITVOORUIT.NL volgen op LinkedIn

Speciaal voor Facebook, Instagram en Snapchat is er een 'gifje' ontworpen om te gebruiken in uw story's. U kunt het GIF-bestand vinden door in uw zoekbalk 'trots op de fruitteler' in te typen. Klik op het gifje en deel in uw verhaal! #trotsopdefruitteler