GroentenFruit Huis

Regelgeving plantgezondheid

In 2016 is een compromis bereikt bij de Europese onderhandelingen over de herziening van het fytosanitaire importbeleid, waarbij grote verschillen van inzicht waren tussen de voorstanders van een ‘open’ en een ‘gesloten’ beleid. Nederland heeft hierbij steeds gepleit voor een open fytosanitair importstelsel gebaseerd op feitelijke risico’s met zo min mogelijk impact op de handel.
Het compromis is uitgekomen op een strikter regime met als essentie een ‘open’ regime, maar met onder andere de mogelijkheid tot een tijdelijke importverbod voor producten met een hoger risicoprofiel. Groot zorgpunt voor Nederland is de invulling van de criteria op basis waarvan deze besluitvorming plaatsvindt. De nieuwe wetgeving zal eind 2019 ingaan en wordt momenteel verder uitgewerkt in Brussel met inbreng van de lidstaten. GroentenFruit Huis staat hierover in nauw contact met de overheid. Speerpunt voor GroentenFruit Huis is dat de besluitvorming gebaseerd wordt op technische c.q. wetenschappelijke gronden in plaats van een politieke motivatie.