GroentenFruit Huis

Wetgeving

De Nederlandse groente- en fruitsector is in staat snel grote volumes producten te verwerken. Dit vraagt om wetgeving die er op afgestemd is om producten zo vers mogelijk bij de consument te krijgen en het logistieke proces met keuringen en controles soepel te laten verlopen. 
Daarbij hebben we te maken met de wetgeving in Nederland, maar in toenemende mate met Europese wetgeving die wordt bepaald in Brussel.

GroentenFruit Huis is een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en moet ervoor zorgen dat ook niet-leden worden aangesproken. Binnen de Nederlandse overheid is onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een werkgroep in het leven geroepen om de inzet van Nederland bij de wetgeving te stroomlijnen. GroentenFruit Huis oefent druk uit om meer te worden betrokken bij de uitwerking. Nieuwe wetgeving biedt een kans om processen te verbeteren en te optimaliseren.

Het Publieke toezicht is geregeld in Europese en nationale wetgeving en wordt primair gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). GroentenFruit Huis overlegt regelmatig met de NVWA over uiteenlopende ontwikkelingen en voorvallen. 

Om invloed te kunnen uitoefenen op de Europese wetgeving is GroentenFruit Huis aangesloten bij Copa-Cogeca dat de belangen van producentenorganisaties in Europa behartigt en Freshfel, de overkoepelende organisatie die de belangen behartigen van handelsbedrijven in groenten en fruit.  


EU Controle Verordening EU Controle Verordening

In maart 2017 is de nieuwe Controleverordening gepubliceerd. Dit is een parapluwetgeving waarbij meer dan...

Lees verder
Regelgeving plantgezondheid Regelgeving plantgezondheid

In 2016 is een compromis bereikt bij de Europese onderhandelingen over de herziening van het...

Lees verder
Wijzigingen EU MRL Wijzigingen EU MRL

GroentenFruit Huis zet haar specialisten en netwerk in om invloed uit te oefenen op regelgeving die...

Lees verder