GroentenFruit Huis

PPS Groenten En Fruit Op School Vanzelfsprekend

Groente- en fruitverstrekking is op bijna alle scholen in Nederland een verantwoordelijkheid van de ouders. Uit onderzoek van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma blijkt dat veel scholen na de gratis verstrekkingen verder willen met het laten eten van groente en fruit op school (91%). De overgrote meerderheid van de scholen (84%) vraagt de ouders op vaste dagen groente en fruit mee te geven. In de praktijk blijkt dat ouders lang niet altijd aan deze vraag (kunnen) voldoen. Ouders weten wel dat groente en fruit gezond is, maar om het in de praktijk op verschillende eetmomenten aan te bieden aan hun kind, blijkt lastig. Scholen en ouders hebben behoefte aan ondersteuning om dit wel te realiseren.

Het doel van dit PPS-onderzoek is dan ook om een bewezen aanpak te ontwikkelen voor basisscholen en ouders om de beschikbaarheid van groenten en fruit op scholen te verhogen.

De eerste resultaten zijn weergegeven in dit rapport.