GroentenFruit Huis

NAGF

NAGF staat voor Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.


In het advies Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad wordt vastgesteld dat een hogere consumptie van groenten en fruit per dag gezondheidswinst geeft. Dit advies is verwerkt in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Met betrekking tot groenten zijn de adviezen aangepast van 200 gram naar 250 gram groenten per dag. Voor fruit is de aanbeveling 200 gram (2 stuks) gebleven. Volgens de laatste cijfers van de Voedsel Consumptie Peiling van het RIVM eten consumenten gemiddeld 139 gram groenten en 113 gram fruit. Het gat naar de aanbevolen hoeveelheid is dus nog erg groot. Daarom is het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit opgericht.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Abonneer u dan op de nieuwsbrief door u aan te melden via deze link.

Missie NAGF

De missie van het NAGF is het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit in Nederland.

Visie NAGF

Bestaande initiatieven bundelen en versterken. Hierdoor vergroten we de kans op toename van de  consumptie van groenten en fruit. Hierbij gelden de kernwoorden: verzamelen, verbinden, verrijken, verspreiden van succesvolle acties.

Doel NAGF

Het einddoel van NAGF is om de consument bekend maken met (voor hem nieuwe) groenten en fruit, de bereiding daarvan, variatiemogelijkheden en mogelijkheden om de consumptie te verhogen. Een hogere groente- en fruitconsumptie levert gezondheidswinst en resulteert gemiddeld in een duurzamer voedingspatroon.

De website van het NAGF geeft een overzicht met initiatieven die er zijn om de groente- en fruitconsumptie te stimuleren. Ook zijn er activiteiten opgestart door het NAGF in samenwerking met het bedrijfsleven. 

3 speerpunten

De activiteiten en projecten binnen het NAGF richten zich op drie verschillende speerpunten:

  • Jonge kinderen en jonge ouders
  • Out-of-home
  • Gezondheidszorg

Voor meer informatie: www.nagf.nl