GroentenFruit Huis

Watermonitor

Sectorale watermonitoring door Food Compass

GLOBALG.A.P. V5.0 kent een eis waarbij deelnemers een risico inventarisatie van de verschillende herkomsten van water moeten maken die op het bedrijf worden gebruikt. Met medewerking van de waterschappen is een sectorale watermonitoring opgezet om hiermee de producenten te ontzorgen en, minstens zo belangrijk, sectoraal kennis over microbiologische waterkwaliteit en de effecten op het eindproduct op te bouwen.

Bij oppervlaktewater (sloot, meer, kanaal, rivier etc.) is het mogelijk en door GLOBALG.A.P. toegestaan om sectoraal de kwaliteit van het water te monitoren. Dit kan voor de GOBALG.A.P.-deelnemer aanzienlijke voordelen met zich meebrengen. Om hiervoor kennis op te doen is een sectorale monitoring opgezet die wordt uitgevoerd met medewerking van de waterschappen, waardoor de daar al aanwezige kennis ook benut kan worden. De sectorale benadering is primair opgezet voor oppervlaktewater, maar bemonstering van andere typen water, als bronwater, bassinwater e.d. wordt als extra service ook aangeboden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij op deze website.