GroentenFruit Huis

Risico- en crisismanagement

GroentenFruit Huis werkt samen met andere organisaties - CBL, LTO Nederland en Plantum - in het kernteam crisismanagement. Om vroegtijdig een risico te herkennen en erkennen is goede communicatie en een basis van vertrouwen tussen ketenpartijen nodig. Zo kunnen we bij calamiteiten tijdig en daadkrachtig handelen. Het Kernteam Voedingstuinbouw komt direct in actie bij incidenten en crises die meerdere bedrijven en ketenschakels in de voedingstuinbouw (kunnen) raken en de hele sector schade aan afzet en/of imago (kunnen) opleveren. Soms opereert het kernteam zichtbaar, vaker onzichtbaar.

De focus ligt op situaties die te maken hebben met plantgezondheid en voedselveiligheid. Maatregelen zijn gericht op behoud van vertrouwen van afnemers en consumenten en beperken van de schade voor het bedrijfsleven. Waar nodig en mogelijk, is er overleg en afstemming met betrokken overheden, zoals de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid Welzijn Sport en instanties als de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) of andere brancheorganisaties.

De website www.tuinbouwalert.nl wordt actief gebruikt in tijdens van crises en anders dient deze als verzamelplaats voor informatie en tools die van belang zijn voor de hele keten. U vindt hier onder andere een video over microbiologische gevaren in de voedingstuinbouw.