GroentenFruit Huis

GreenCHAINge

De afgelopen jaren werkten leden van GroentenFruit Huis samen met Wageningen Food & Biobased Research (WUR) aan het project GreenCHAINge. Belangrijkste doel van dit project: intelligentere ketens met een focus op kwaliteitsbeheersing. Inmiddels zijn de resultaten van de zeven deelprojecten gepubliceerd in 35 verschillende factsheets en 18 rapporten. Een schat aan informatie dus die voor iedereen beschikbaar is.

Consumenten moeten aanzienlijk meer groenten en fruit consumeren om te voldoen aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid volgens de Schijf van Vijf. Een goede kwaliteit is één van de aspecten die kunnen bijdragen aan een hogere consumptie. Dit vraagt om een verbetering van de groente- en fruitketens om producten van een consistente kwaliteit te kunnen leveren. Verse producten die als lekker worden ervaren, lang houdbaar en gemak bieden, leiden aantoonbaar tot herhalingsaankopen en daarmee een toename in consumptie. Of een product het predicaat 'lekker' krijgt, hangt af van de combinatie van sappig, stevig, zoet, rijp en aromatisch.

Consistente hoge kwaliteit

Om jaarrond, consistente hoge kwaliteit te kunnen leveren en tevens de verliezen in de keten verder te beperken is verdere ketenintegratie nodig. Er was weinig bekend over intrinsieke kwaliteit zowel voor de geproduceerde als voor de gevraagde kwaliteit. Bij de start van het project GreenCHAINge ontbrak het aan kennis(deling), robuuste meetmethoden en adequate ketensystemen. Ketenintegratie voor kwaliteit was onvoldoende ontwikkeld. Het doel van GreenCHAINge was ketens intelligenter maken met als focus: kwaliteitsbeheersing. Gedurende het vierjarige traject is het door Wageningen geïntroduceerde 'smart chain'-concept verder ontwikkeld en in bestaande ketens, bij leden van GroentenFruit Huis, op zodanige schaal getest dat aansturing op kwaliteit in de keten kan worden geïmplementeerd. GreenCHAINge is mede gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

35 verschillende factsheets en 18 rapporten

Tijdens het hele traject stonden zeven deelprojecten in het teken van diverse productgroepen:

Alle verkregen informatie is verwerkt in 35 factsheets en 18 rapporten die zijn gepubliceerd op de website van de WUR. De eerste resultaten zijn afgelopen voorjaar gepresenteerd tijdens een eindseminar. Inmiddels is er een half jaar verstreken na afronding van het project. Dit betekent dat de resultaten openbaar beschikbaar zijn. Afronding van het project betekent niet dat er niets meer te verbeteren valt. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering in de keten wordt voorgezet in het project Fresh on Demand.