GroentenFruit Huis

Duurzaamheid op de kaart

Consumenten hechten grote waarde aan duurzaam geteelde producten. Maar de manier waarop groenten en fruit worden verhandeld en of dit gebeurt met respect voor de mens en zijn omgeving zijn zeker zo belangrijk. GroentenFruit Huis maakt zich hard voor responsible trade. Al jaren zetten leden van GroentenFruit Huis zich in voor het verduurzamen van productie, verpakken, verhandelen en vervoeren van groenten en fruit. 
Samen met partners verduurzamen we de sector: van teler tot bord. Dat doen we met concrete initiatieven op onderwerpen zoals waterverbruik, energieverbruik, CO2-uitstoot, slimme logistiek, hergebruik van materialen, afvalpreventie, gewasbescherming, korte ketens en het tegengaan van verspilling.

Initiatieven in het kader van duurzaamheid zijn onder meer:

  • On the way to Planet Proof
    GroentenFruit Huis heeft samen met Stichting SMK, de NGO's Natuur & Milieu en Greenpeace en de retail het schema ‘On the way to Planet Proof’ gepresenteerd. Uitgangspunt van het schema is de teelt van plantaardige producten uit de land- en tuinbouw verder te verduurzamen.  On the way to Planet Proof is een goede basis om  te blijven werken aan een sector met een steeds verder afnemende milieubelasting. 
  • Branch Verduurzamingsplan Verpakkingen
    In dit plan zijn voor de sector doelen vastgesteld voor het verder verduurzamen van verpakkingen. Het is opgesteld met deskundigen uit de sector. Bedrijven kijken continu kritisch naar hun eigen verpakkingen.Waar is nog gewichtswinst te boeken? Kan de houdbaarheid worden verlengd? Ander materiaal worden toegepast?