GroentenFruit Huis

Toezicht en Controle

Groenten en fruit vormen een belangrijke component van onze dagelijkse maaltijd(en). Keuring en controle zijn belangrijk om de juiste kwaliteit en voedselveiligheid te kunnen waarborgen. In iedere fase van het proces, van productie tot en met verkoop in de retail, worden producten gecontroleerd en gekeurd door bedrijven zelf en door de overheid.

Om de verwerking van inkomende goederen te versnellen, te vereenvoudigen en waar mogelijk goedkoper te maken ontwikkelt GroentenFruit Huis met de NVWA en de douane een integrale visie op infrastructuur. De EU Controleverordening stelt scherpere eisen aan locatie en moment van keuren. GroentenFruit Huis zal extra aandacht geven aan data die importstromen in kaart moeten brengen en hoe deze data kunnen worden ondergebracht in een ketendataplatform. Alle grote ontwikkelingen binnen het werkveld wetgeving vinden plaats binnen de contouren van de Controleverordening van de EU.

Efficiënte en effectieve controle is van groot belang voor alle leden van GroentenFruit Huis. Op dit terrein zijn belangrijke systeemveranderingen in ontwikkelingen die de komende jaren veel aandacht zullen vragen. GroentenFruit Huis zet stappen om samen met de leden door meten en toezicht inzichtelijk te maken waar zij staat in de maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid. 


Duurzaamheid op de kaart Duurzaamheid op de kaart

Consumenten hechten grote waarde aan duurzaam geteelde producten. Maar de manier waarop groenten en fruit...

Lees verder
Fresh on Demand Fresh on Demand

Het project Fresh on Demand richt zich op het verbeteren van kwaliteit in de keten....

Lees verder
FytoCompass FytoCompass

FytoCompass brengt bestaande en nieuwe informatie inzichtelijk samen. Incidenteel zijn er uitbraken van quarantaine organismen....

Lees verder
GreenCHAINge GreenCHAINge

De afgelopen jaren werkten leden van GroentenFruit Huis samen met Wageningen Food & Biobased Research...

Lees verder
Risico- en crisismanagement Risico- en crisismanagement

GroentenFruit Huis werkt samen met andere organisaties - CBL, LTO Nederland en Plantum - in het kernteam...

Lees verder
Vondst verboden middelen Vondst verboden middelen

Met regelmaat 'raakt' dit bedrijven in onze sector wanneer vondsten bij import van bijvoorbeeld fruit...

Lees verder
Watermonitor Watermonitor

Sectorale watermonitoring door Food Compass GLOBALG.A.P. V5.0 kent een eis waarbij deelnemers een risico inventarisatie...

Lees verder