GroentenFruit Huis

PPS BIGt&u

Binnen de PPS BIGt&u: 'Luisteren naar consument en keten' wordt informatie geanalyseerd uit Social Media.  Tevens is een TOP-10 samengesteld met meest besproken groenten en fruit op Twitter. 

Het BIGt&u consortium bestaat uit kennisinstituten, tuinbouwbedrijven, IT specialisten, verenigingen van groenten, fruit en bloemen en planten en overheidsinstanties.

BIGt&u brengt verandering in Big Data voor de tuinbouw. Vanuit dit publiek-private partnerschap gaan we de infrastructuur inrichten voor marktinformatie en toegang tot uiteenlopende databronnen. Het komend jaar gaat dit project data verzamelen en in kaart brengen vanuit social media en een uniforme interface aanbieden met standaard eigenschappen en kenmerken. Met als resultaat dat straks relevante data daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de hele sector.

Berichten social media omzetten in waardevolle informatie

In het kader van het project “BIGt&u: luisteren naar consument en keten” heeft GroentenFruit Huis samen met de Vrije Universiteit een systeem ontwikkeld dat in real-time berichten van social media binnenhaalt. Zo worden alle twitterberichten met groente- en fruittermen verzameld en gefilterd. Om de waarde van social media verder te ontdekken, organiseert GroentenFruit Huis een workshop waarin dieper op deze materie wordt ingegaan.