GroentenFruit Huis

Marktverruiming

Als handelsland is Nederland gebaat bij maximale toetreding tot buitenlandse markten. GroentenFruit Huis ondersteunt de overheid bij het samenstellen van markttoegangsdossiers en de internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsgaranties. GroentenFruit Huis werkt onder andere aan een Global Detector tool die een betere onderbouwing moet geven van marktpotentie. Een belangrijke voorwaarde om prioriteit te krijgen bij de overheid.

Uitbreiding afzetmarkten

GroentenFruit Huis werkt nauw samen met de overheid bij het verkrijgen van markttoegang in nieuwe afzetgebieden. Met name in Azië zijn de afgelopen jaren successen geboekt. Zo heeft China haar grenzen geopend voor Nederlandse peren en paprika, en Vietnam en India openden hun grenzen voor appel en peer. Ook in andere werelddelen zijn successen behaald: Brazilië en Mexico zijn open voor peren en vóór de zomer 2018 wordt definitieve overeenstemming verwacht met Colombia (appel en peer) en Zuid-Afrika (appel). Verder lopen er onderhandelingen voor hardfruit in Thailand, de Verenigde Staten, Brazilië en China (tevens tomaat). De geëxporteerde volumes naar de nieuwe markten zijn nog niet zeer groot, maar het feit dat India in 2017 de vierde afzetmarkt voor appels was, laat zien dat er zeker potentie is. 

Nederlandse uien hebben toegang in Panama en Indonesië, en binnenkort wordt een nieuw dossier ingediend in Colombia. Dit land sloot in 2016 haar grens vanwege aanscherping van de fytosanitaire regelgeving.

Marktinformatie

Statistische informatie helpt GroentenFruit Huis om de markt inzichtelijk te maken. Op eigen initiatief of op advies van de Business Council analyseert GroentenFruit Huis de cijfers. Hiervoor wordt data ingekocht bij diverse bureaus als GfK, Kantar, IRI, Nielsen, IGD en AMI.
GroentenFruit Huis werkt samen met Wageningen Economic Research (WEcR) aan projecten in het kader van Publiek Private Samenwerking (PPS): Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0 en BIGt&u. Hierbij draait het om naast het beschikbaar stellen van marktdata, tools te ontwikkelen om de juiste informatie te verkrijgen waarmee bedrijven beslissingen beter kunnen onderbouwen en producten kunnen ontwikkelen die inspelen op een behoefte in de markt.

Logistieke optimalisatie

GroentenFruit Huis werkt samen met o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse andere bedrijven en organisaties in het programma Flying Swans. Dit programma werkt internationaal aan optimalisatie van de keten en biedt daarmee mogelijkheden tot het openen van nieuwe markten. Nederland kan zich hierbij positioneren als langdurige handelspartner. Flying Swans is een programma in het kader 'Van Aid naar Trade' van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin wordt samengewerkt met onze haven en de watersector en vooralsnog met de ambassades van Zuid-Afrika en Ethiopië. 


FoodProfiler app FoodProfiler app

De FoodProfiler app geeft inzicht in het consumptiepatroon. Wat wordt gegeten, door wie, wanneer en...

Lees verder
SYN-ERGIE SYN-ERGIE

Met het project SYN-ERGIE slaan 8 projectpartners de handen in elkaar voor efficiënter en duurzamer...

Lees verder