GroentenFruit Huis

Lobby

Groenten en fruit zijn goed voor jou en goed voor de samenleving. Daarom praat GroentenFruit Huis mee in veel discussies waar groenten en fruit vaak als oplossing worden gezien.

GroentenFruit Huis maakt werk van het behartigen van belangen van de aangesloten leden in Den Haag, Brussel en daarbuiten. De positie van de Nederlandse groente- en fruitsector binnen de Europese en wereldwijde handel, vraagt erom de belangen van leden onder de aandacht te brengen bij relevante stakeholders. 
Wetgeving en spelregels voor teelt en handel worden veelal in Brussel afgesproken dan wel besloten. Logisch dus dat GroentenFruit Huis vanuit het collectieve belang actief is op het gebied van lobby.

Belangrijke dossiers zijn voedselveiligheid, fytosanitair beleid, gewasbescherming, import- en exportbeleid, consumptieverhoging en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Activiteiten waar GroentenFruit Huis aan werkt of heeft gewerkt:

  • Citrus Zuid-Afrika
    De afgelopen jaren kampte importeurs van citrus uit Zuid-Afrika met problemen als gevolg van Citrus Black Spot. GroentenFruit Huis is hier zeer nauw bij betrokken geweest. Regelmatig overleg met Zuid-Afrika en de structurele aanpak aldaar resulteerde in een daling van het aantal notificaties bij import waardoor de import van dit belangrijke product in stand is gebleven. 
  • Behoud kiemremmer ui
    De intensieve lobby van GroentenFruit Huis end e Nederlandse uiensector is in 2017 beloond met verlening van de toelating van maleic hydrazide (MH) door de Europese Commissie. De uiensector is hiermee de komende vijftien jaar verzekerd van een effectieve kiemremmer.
  • Bouwen aan netwerken
    Lidmaatschap van koepelorganisaties zoals Copa-Cogeca of Freshfel biedt GroentenFruit Huis toegang tot diverse overlegstructuren. GroentenFruit Huis maakt daarnaast van de gelegenheid gebruik om zich te profileren tijdens (inter)nationale bijeenkomsten zoals de haringparty van de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, de netwerkborrel in Den Haag in het kader van Fascination of Plants Day of deelname aan handelsmissies.

Brexit Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is voor de Nederlandse groente- en fruitsector na Duitsland de belangrijkste...

Continue reading