GroentenFruit Huis

Frug I Connector

De groente- en fruitsector werkt met een eigen ketendatabank: de Frug I Connector. Onderdelen van de Frug I Connector zijn:

  • een bedrijvendatabase en productenbestand waarbij informatie over producten is gekoppeld aan bedrijven
  • een marktdatabase waar data wordt ontsloten van alle bronnen waar GroentenFruit Huis informatie inkoopt en verwerkt

Meer weten over de Frug I Connector? Neem contact op met de Frug I Com Programmamanager Ruud Hoosemans.