GroentenFruit Huis

Fresh Upstream

GroentenFruit Huis en Frug I Com zijn partner van stichting Fresh Upstream: een breed samenwerkingsverband met andere verssectoren rondom informatiestandaardisatie. In het schap komen de verschillende ketens immers bij elkaar.

Informatiestandaarden in alle versketens

Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. Van boerderij tot bord, van kas tot kassa: doel is een agrifoodketen waarin handelspartners, overheid en consument op dezelfde manier informatie uitwisselen met begrijpelijke en toegankelijke standaarden.  

Voor meer informatie kijk op www.freshupstream.com.

Ketenbreed 

De stichting Fresh Upstream bestaat voor en door partijen in de versketen en is een samenwerkingsplatform van FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, NEVEDI, LTO Nederland en GS1 Nederland. Informatie over gewasbeschermingsmiddelen te versplinterd

Fresh Upstream werkt samen met de WUR om in kaart te brengen welke informatiestromen (bijvoorbeeld tussen ketenpartners en toezichthouders), standaarden (bijvoorbeeld een artikelnummer of een toelatingsnummer) en typen (van fax en brief tot website en streepjescode) er circuleren in de versketen. Uit recent onderzoek blijkt dat informatie over gewasbeschermingsmiddelen nog zeer versplinterd en onvolledig is. Het volledige persbericht leest u hier. Om het hele rapport op te vragen of voor meer informatie, mail naar office@freshupstream.com.

Fresh Upstream organiseert na de zomer van 2020 een ronde tafel voor stakeholders om te verkennen hoe de sector de adviezen uit het rapport kan uitvoeren. Vergelijkbare onderzoeken naar het delen van data rondom biociden en dierbehandelingsmiddelen volgen.