GroentenFruit Huis

Pilot flexibel en gezond roosteren

Cao partijen zijn bij het cao-akkoord voor de cao met de looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 overeengekomen dat bedrijven zich kunnen aanmelden voor de pilot ‘flexibel en gezond roosteren’. Alleen na aanmelding kunt u gebruik maken van een drietal mogelijkheden om af te wijken van de cao met betrekking tot roostering. De bedoeling van de pilot is dat bedrijven beter in staat zijn de arbeidscapaciteit aan te laten sluiten op het werkaanbod en dat er gezondere roosters gemaakt kunnen worden voor de medewerkers.  Als u interesse heeft om aan de pilot deel te nemen dan kunt u dat hieronder aangeven. Na de aanmelding, kunt u uw interne proces op gang gaan brengen en dan ontvangt u nadere informatie over de monitoring door de paritaire commissie.

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor de pilot flexibel en gezond roosteren. 

Informatieblad

Cao-partijen zijn bij het laatste cao-akkoord overeen gekomen dat bedrijven zich kunnen aanmelden voor de pilot Slimmer & Gezonder roosteren. Download dit informatieblad voor meer informatie over welke kansen de pilot de werkgevers in de sector GGF biedt.