GroentenFruit Huis

Pensioen

Pensioenpremie 2022 (Basis Pensioen Middelloonregeling) 

De pensioenparameters bij PGB Pensioenfonds zijn in 2022: 

  • Maximum pensioengevend jaarsalaris € 39.000 (€ 38.693)
  • Franchise € 16.474 (€ 16.474)
  • Maximum pensioengrondslag per jaar € 22.526 (€ 22.219)
  • Opbouwpercentage 1,77% (1,77%)
  • Partnerpensioen/ Nabestaandenpensioen 70% OP - 35% opbouwbasis, 35% risicobasis
  • Pensioenpremie 26,95% (26,75%)

* Tussen haakjes staan de bedragen en percentages die in 2021 van toepassing waren.

Verdeling pensioenpremie

In de cao van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020 was de afspraak gemaakt dat werkgevers, bij transitie naar PGB Pensioenfonds, 0,5% van de loonsom jaarlijks zouden inzetten om de pensioenregeling te verbeteren. Uiteindelijk is bij de transitie de afspraak gemaakt dat deze 0,5% van de loonsom jaarlijks door werkgevers wordt ingebracht om de premie ten gunste van werknemer te dempen. Op basis van deze afspraak wordt daarom de premieverdeling tussen werkgever en werknemer elk jaar opnieuw bepaald. 

Voor 2022 betekent dit dat de verdeling van de premie van 26,95% in procenten is:

  • 55,7% ten laste van de werkgever (15,01% van de pensioengrondslag )
  • 44,3% ten laste van de werknemer (11,94% van de pensioengrondslag, die wordt ingehouden op het bruto pensioengevend salaris van de werknemer)

De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. 

Zie ook de website van Pensioenfonds PGB


Pensioen archief Pensioen archief

Het bestuur van bpf. AVH heeft op 24 december jl. laten weten dat de transitie...

Lees verder