GroentenFruit Huis

Functieprofielen

De functieprofielen zijn onderdeel van het Functiehandboek. In de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik wordt gemaakt van het ORBA®-functiewaarderingssysteem. In 2020 is door AWVN, in samenwerking met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, het bestaande functiehandboek geactualiseerd en vernieuwd. Werkgevers en werknemers binnen de sector hebben ook zelf direct bijgedragen aan de hoge kwaliteit van dit nieuwe, geactualiseerde functiehandboek. 

Op deze pagina kunt u alle functieprofielen los downloaden. 

NOK