GroentenFruit Huis

Functiehandboek

In de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik wordt gemaakt van het ORBA®-functiewaarderingssysteem. Dat gebeurt al sinds 2002. In 2020 is door AWVN, in samenwerking met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, het bestaande functiehandboek geactualiseerd en vernieuwd. Werkgevers en werknemers binnen de sector hebben ook zelf direct bijgedragen aan de hoge kwaliteit van dit nieuwe, geactualiseerde functiehandboek. 

Functies zijn herschreven en nieuwe functies zijn omschreven. In totaal zijn er nu veertig nieuwe/ geactualiseerde functieomschrijvingen opgenomen in het functiehandboek. De omschrijvingen zijn resultaatgericht opgesteld. De toegevoegde waarde van de functies is zo nog beter zichtbaar en herkenbaar. Hierdoor kan makkelijker de relatie worden gelegd met personeelsontwikkeling en beoordeling. Daarnaast zijn Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK-matrices) toegevoegd. Deze geven zicht op ontwikkelstappen binnen bepaalde functies. Ze kunnen worden gebruikt als indelingshulpmiddel.

Wanneer kunt u het handboek gebruiken?

De cao-partijen hebben afgesproken dat het functiehandboek per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Als functies wijzigen en/of opnieuw moeten worden ingedeeld, moet vanaf 1 januari 2021 het nieuwe, geactualiseerde functiehandboek worden gebruikt. 

Het functiehandboek is onderdeel van de cao. Het nieuwe functieraster wordt daarom in de eerstvolgende, nieuwe cao-tekst opgenomen. 


Functieprofielen Functieprofielen

De functieprofielen zijn onderdeel van het Functiehandboek. In de cao voor de Groothandel in Groenten en...

Lees verder