GroentenFruit Huis

Seniorenregeling

De seniorenregeling is een afspraak die sociale partners hebben gemaakt bij het afsluiten van de laatste cao (tot en met 31 december 2018). Deze folder is bedoeld om uw werknemers te informeren over de inhoud van de regeling, de voorwaarden voor deelname en hoe een werknemer zich kan aanmelden.  

Download hier de informatiefolder Seniorenregeling in de Groothandel in Groenten en Fruit.

Addendum voor de arbeidsovereenkomst

Download hier een addendum voor de arbeidsovereenkomst voor werknemers die deel gaan nemen aan de seniorenregeling. 

Vragen 

In dit document vindt u de meest gestelde vragen + antwoorden over de seniorenregeling. Graag vragen wij bijzondere aandacht voor vraag 5. Hiermee wordt feitelijk bedoeld dat de pensioenopbouw doorgaat over 100% van het laatste salaris.