GroentenFruit Huis

ORBA onderzoek

Cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen, RMU) in de sector Groothandel in Groenten en Fruit zijn recent gestart met een ORBA-onderzoek. Dit naar aanleiding van het cao-akkoord uit augustus 2017. Hierbij wordt u geïnformeerd over wat het onderzoek inhoudt en wat u kan verwachten.

Waarom vindt dit onderzoek plaats?

Het huidige ORBA functieraster in de cao en bijbehorend handboek met daarin o.a. de functieomschrijvingen zijn verouderd. Met behulp van het handboek kunnen werknemers worden ingedeeld in het functiehuis en het loongebouw. De huidige referentiefuncties- en omschrijvingen zijn echter niet meer herkenbaar en sluiten niet goed aan bij de huidige praktijk. Ook ontbreekt er naar verwachting een aantal functies. Dit maakt dat het indelen van medewerkers lastig is geworden.

Het laatste grote onderhoud vond plaats in 2002. In 2008 is er een aantal functies toegevoegd. In de tussentijd is de sector sterk veranderd en de werkzaamheden van de mensen in de bedrijven dus ook. De laatste jaren zijn er met name ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en ketenintegratie geweest. Cao-partijen streven ernaar dat er na het onderzoek een instrument beschikbaar is waarmee de bedrijven weer op een eenduidige manier werknemers kunnen indelen in het functieraster.

De resultaten van het onderzoek zullen er niet toe leiden dat werknemers er op achteruit gaan in financieel opzicht.


Enquête voor een nieuwe en bruikbaar functiehuis online

Bouwt u mee aan een actueel en bruikbaar functiehuis- en handboek voor de Groothandel in Groenten en Fruit?

Vul dan deze enquête in! (12 vragen) Ook uw input is van belang om een goed overzicht te krijgen van alle functies.

De enquete is het startpunt van het ORBA-onderzoek van cao-partijen in de Groothandel in Groenten en Fruit. De resultaten van de enquete vormen een belangrijke basis voor de rest van het onderzoek. De gegevens uit deze enquête worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Het huidige functiehandboek vindt u bijgesloten in de e-mail. In het belang van het onderzoek vragen wij u de tijd te nemen voor het invullen van de enquête. Zolang de enquête in dezelfde browser en op hetzelfde apparaat wordt geopend, kan de enquête tussentijds worden verlaten en later weer worden opgepakt. De antwoorden worden door de browser onthouden. Invullen kan tot 31 augustus 2018. 


Meer informatie leest u in deze folder.