GroentenFruit Huis

ORBA onderzoek

Cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen, RMU) in de sector Groothandel in Groenten en Fruit zijn recent gestart met een ORBA-onderzoek. Dit naar aanleiding van het cao-akkoord uit augustus 2017. Hierbij wordt u geïnformeerd over wat het onderzoek inhoudt en wat u kan verwachten.

Voortgang onderzoek modernisering functiehuis

De modernisering van het ORBA-functiehuis is in volle gang. Hierbij informeren wij u over de voortgang.

In de afgelopen periode zijn er 37 nieuwe functieomschrijvingen gemaakt. Bijvoorbeeld voor rijper, teamleider productie, communicatieadviseur en keurmeester. Binnenkort willen we deze nieuwe omschrijvingen met u bespreken in workshops. De data hiervan treft u hieronder aan. Werknemers worden in het najaar per mail en indien mogelijk ook via bijeenkomsten om input gevraagd. Daarna worden de functieomschrijvingen definitief gemaakt. De functies moeten dan nog gewaardeerd worden en het nieuwe handboek wordt ontwikkeld. Daarna vindt de laatste fase plaats: de implementatie.

Meer informatie leest u in deze bijlage: ORBA Onderzoek: Voortgang onderzoek modernisering functiehuis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzan van KuppeveldWaarom vindt dit onderzoek plaats?

Het huidige ORBA functieraster in de cao en bijbehorend handboek met daarin o.a. de functieomschrijvingen zijn verouderd. Met behulp van het handboek kunnen werknemers worden ingedeeld in het functiehuis en het loongebouw. De huidige referentiefuncties- en omschrijvingen zijn echter niet meer herkenbaar en sluiten niet goed aan bij de huidige praktijk. Ook ontbreekt er naar verwachting een aantal functies. Dit maakt dat het indelen van medewerkers lastig is geworden.

Het laatste grote onderhoud vond plaats in 2002. In 2008 is er een aantal functies toegevoegd. In de tussentijd is de sector sterk veranderd en de werkzaamheden van de mensen in de bedrijven dus ook. De laatste jaren zijn er met name ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en ketenintegratie geweest. Cao-partijen streven ernaar dat er na het onderzoek een instrument beschikbaar is waarmee de bedrijven weer op een eenduidige manier werknemers kunnen indelen in het functieraster.

De resultaten van het onderzoek zullen er niet toe leiden dat werknemers er op achteruit gaan in financieel opzicht.