GroentenFruit Huis

Loontabellen

Actueel

CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Naar aanleiding van de nieuwe cao vindt u hierbij de loontabellen:

Loontabellen vanaf 1 januari 2020

De wijzigingen zijn als volgt:

  • De schaal voor 17 jaar is komen te vervallen als gevolg van een cao-afspraak
  • De jeugdlonen (verdikte kaderrand) zijn verhoogd als gevolg van de stijging van het Wettelijk Minimum (Jeugd) Loon
  • Om scheefgroei in de tabel te voorkomen worden de schalen B en C ook relatief verhoogd

Loontabellen vanaf 1 november 2019

Ter toelichting het volgende:

  • De dikomrande salarissen zijn niet gewijzigd. Deze salarissen zijn reeds op 1 juli 2019 nog aangepast na de verhoging van het Wettelijk Minimum Jeugdloon en deze salarissen worden weer aangepast op 1 januari 2020 als gevolg van de stijging van het WML
  • De overeengekomen 3% is doorgevoerd 

Archief

De loontabellen (WML) per 1 juli 2019 staan hier: Loontabellen per 1 juli 2019

Per 1 juli a.s. gaat het Wettelijk Minimum Jeugdloon omhoog. Per deze datum verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar (= vak volwassenen salaris). 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Ook gaat het minimum jeugdloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar verder omhoog. Dit heeft impact op de salarisverhoudingen voor de loontabel in de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit.

Door de forse wettelijke verhoging en het uitblijven van een cao-verhoging dienen de salarissen voor de medewerkers in de functiegroepen B en C onder de 21 jaar ook relatief te worden aangepast. Zonder deze aanpassing zouden de salarissen van de werknemers in B en C in die leeftijdsgroepen lager uitkomen dan de salarissen in functiegroep A. Ook zijn de ervaringsjaren bij 21 jaar komen te vervallen. 

De loontabellen (WML) per 1 januari 2019 staan hier: Loontabellen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de Wet Minimum Loon (WML) salarissen verhoogd, deze zijn aangeven in de tabel met een verdikt kaderrand.