GroentenFruit Huis

Loontabellen

Actueel

Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Loontabellen cao Groothandel Groenten en Fruit per 1 januari 2023


Archief

De loontabellen per 1 maart 2022 blijven ook na 1 juli 2022 actueel. Er zijn geen wijzigingen noodzakelijk o.b.v. de wijziging Wet Minimumloon (WML) per 1 juli 2022. De loonschaal Participatiewet hangt wel nauw samen met de WML en is daarom aangepast per 1 juli 2022. 


Lees ook: Cao Groothandel in Groenten en Fruit: een definitief akkoord is bereikt


De cao-onderhandelingen zijn op dit moment nog in volle gang. Afspraken over een eventuele loonsverhoging zijn daarom nog niet gemaakt. De Wet Minimumloon wijzigt echter wel per 1 januari 2022. Hierdoor is het noodzakelijk om de loontabellen, conform deze wijzigingen, per 1 januari 2022 aan te passen. 


Ter toelichting het volgende:

  • Per 1 januari 2021 worden de Wet Minimum Loon (WML) salarissen verhoogd.
  • Om scheefgroei in de tabel te voorkomen worden de ervaringsjaren en de functiegroepen B en C ook relatief verhoogd.
  • De wijzigingen in de loontabel zijn dik omrand.

De cao-commissie van GroentenFruit Huis is in goed overleg met de vakbonden, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU werknemers, gekomen tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De vakbonden leggen dit onderhandelingsresultaat ter stemming voor aan hun leden. De uitslag van de stemming wordt op 10 juli verwacht.

De cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit loopt van 1 juni tot en met 31 december 2020. Gezien de onzekere en instabiele periode, veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus, zijn partijen overeengekomen om de cao inhoudelijk niet aan te passen. De arbeidsvoorwaarden blijven onveranderd. 

Partijen hebben afgesproken om de onderhandelingen voor een nieuwe cao, die vanaf 1 januari 2021 zal gelden, in september 2020 op te pakken wanneer meer zicht is op de gevolgen van de coronamaatregelen en er minder belemmeringen zijn voor goed overleg. 

Relevante wetswijzigingen per 1 juli 2020 worden wel opgenomen in de cao.

Deze wijzigingen betreffen: Wet Minimum Loon (WML)

  • Een loontabel wordt toegevoegd aan de cao waarin de WML per 1 juli 2020 is verwerkt.
  • Aanvullend geboorteverlof (partnerverlof)