GroentenFruit Huis

Loontabellen

De loontabellen (CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit) per 1 juli 2019 kunt u hier downloaden: Loontabellen per 1 juli 2019

Per 1 juli a.s. gaat het Wettelijk Minimum Jeugdloon omhoog. Per deze datum verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar (= vak volwassenen salaris). 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Ook gaat het minimum jeugdloon voor 19, 20 en 21 jaar verder omhoog. Dit heeft impact op de salarisverhoudingen voor de loontabel in de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit.

Door de forse wettelijke verhoging en het uitblijven van een cao-verhoging dienen de salarissen voor de medewerkers in de functiegroepen B en C onder de 21 jaar ook relatief te worden aangepast. Zonder deze aanpassing zouden de salarissen van de werknemers in B en C in die leeftijdsgroepen lager uitkomen dan de salarissen in functiegroep A. Ook zijn de ervaringsjaren bij 21 jaar komen te vervallen. 


Archief

De loontabellen per 1 januari 2019 kunt u hier downloaden: Loontabellen per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 zijn de Wet Minimum Loon salarissen verhoogd, deze zijn aangeven in de tabel met een verdikt kaderrand.

De loontabellen voor 2018 kunt u hier downloaden: Loontabellen per 1 juli 2018

  • Op 1 juli 2018 stijgen de salarissen met 1,25%
  • De maandtabel is leidend
  • De week,- en vierwekensalarissen zijn hiervan afgeleid en afgerond op 0.01 cent
  • Bovenschaligen (dat wil zeggen de medewerkers die niet zijn ingedeeld in de functiegroepen A t/m I) hebben recht op een structurele procentuele verhoging van minimaal de helft (zie artikel 21 lid 2 van de cao)
  • Conform de afspraak met de vakbonden is het minimumloon vanaf 1 juli 2018 ingevoegd op 22 jaar