GroentenFruit Huis

Loontabellen

Actueel

CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Naar aanleiding van de nieuwe cao vindt u hierbij de loontabellen:

Loontabellen vanaf 1 april 2020

Per 1 april 2020 vindt er een loonsverhoging van 0,5% plaats.

Dit is een vastgelegde cao-afspraak. Deze afspraak is onderdeel van het totaalpakket, welke is vastgelegd in de cao voor de periode 1 januari 2019 - 31 mei 2020 en waarvoor een Algemeen Verbindend Verklaring is aangevraagd. Het is daarom niet mogelijk om deze cao-verhoging te wijzigen of uit te stellen.

Door de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kan er sprake zijn van een omzetdaling waardoor de loonkosten een te zware kostenpost wordt. De regering heeft sinds vandaag een tijdelijke nieuwe noodmaatregel geïntroduceerd, te weten het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel vervangt de regeling "Werktijdverkorting".

Bij een verwachte omzetdaling van minimaal 20% kan er een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen we u graag naar de coronapagina 'personeel' op het ledenportaal. 


Loontabellen vanaf 1 januari 2020

De wijzigingen zijn als volgt:

  • De schaal voor 17 jaar is komen te vervallen als gevolg van een cao-afspraak
  • De jeugdlonen (verdikte kaderrand) zijn verhoogd als gevolg van de stijging van het Wettelijk Minimum (Jeugd) Loon
  • Om scheefgroei in de tabel te voorkomen worden de schalen B en C ook relatief verhoogd

Loontabellen vanaf 1 november 2019

Ter toelichting het volgende:

  • De dikomrande salarissen zijn niet gewijzigd. Deze salarissen zijn reeds op 1 juli 2019 nog aangepast na de verhoging van het Wettelijk Minimum Jeugdloon en deze salarissen worden weer aangepast op 1 januari 2020 als gevolg van de stijging van het WML
  • De overeengekomen 3% is doorgevoerd 

De loontabellen (WML) per 1 juli 2019 staan hier: Loontabellen per 1 juli 2019

Per 1 juli a.s. gaat het Wettelijk Minimum Jeugdloon omhoog. Per deze datum verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar (= vak volwassenen salaris). 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Ook gaat het minimum jeugdloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar verder omhoog. Dit heeft impact op de salarisverhoudingen voor de loontabel in de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit.

Door de forse wettelijke verhoging en het uitblijven van een cao-verhoging dienen de salarissen voor de medewerkers in de functiegroepen B en C onder de 21 jaar ook relatief te worden aangepast. Zonder deze aanpassing zouden de salarissen van de werknemers in B en C in die leeftijdsgroepen lager uitkomen dan de salarissen in functiegroep A. Ook zijn de ervaringsjaren bij 21 jaar komen te vervallen. 

De loontabellen (WML) per 1 januari 2019 staan hier: Loontabellen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de Wet Minimum Loon (WML) salarissen verhoogd, deze zijn aangeven in de tabel met een verdikt kaderrand.