GroentenFruit Huis

Arbocatalogus

Speciaal voor de groente- en fruitsector is er, in samenwerking met Stigas, een Arbocatalogus ontwikkeld. Deze is digitaal beschikbaar gesteld.

Handel Groeit heeft de ontwikkeling van deze Arbocatalogus gefaciliteerd en de sociale partners van de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit, te weten GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers, hebben deze Arbocatalogus goedgekeurd.

De werkingssfeer van deze catalogus betreft alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit.

In een Arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Er worden praktische, werkbare en gedragen oplossingen geboden om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de branche te verbeteren en om te voldoen aan wettelijke doelvoorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet en het daarbij behorende Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling.

Arbeidsrisico's

In de Arbocatalogus van Handel Groeit staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven:

  • Intern transport
  • Magazijnstellingen
  • Werken in een koude omgeving
  • Tillen en dragen
  • Repeterende handelingen
  • Staand werk
  • Werkdruk
  • Ongewenst gedrag

De Arbocatalogus is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid ten behoeve van de officiële erkenning. Een update van de Arbocatalogus kan, naar aanleiding van een verzoek van het Ministerie, daarom nog volgen.

Er wordt ook gewerkt aan een extra hoofdstuk over gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Deze zal op termijn worden toegevoegd.

Meer informatie

Meer informatie over de Branche RI&E vindt u hier