GroentenFruit Huis

Arbeid

De groente- en fruitsector is mensenwerk. Bedrijven in de groente- en fruitsector hebben nagenoeg allemaal te maken met arbeid. Inpakken, ompakken, in- en verkoop, administratie; het gebeurt allemaal door werknemers. Belangrijk is dat arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op sectoraal niveau goed zijn geregeld.

GroentenFruit Huis is als werkgeversvereniging betrokken bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit. GroentenFruit Huis behartigt tevens de belangen van werkgevers in het pensioenfonds en het GF-Groothandelsfonds.

Goede scholing en een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden dragen er aan bij dat de groente- en fruitsector kan beschikken over gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Daarnaast vertaalt goed werkgeverschap zich onder andere in borging van goede omstandigheden voor werknemers en mensenrechten in de keten. 

U leest meer over de actuele onderwerpen van GroentenFruit Huis op het gebied van arbeid in onderstaande pagina's. 


Cao Groothandel in Groenten en Fruit Cao Groothandel in Groenten en Fruit

GroentenFruit Huis sluit als werkgeversorganisatie de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit af...

Lees verder
Functiehandboek Functiehandboek

In de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit is afgesproken dat bij de...

Lees verder
Pensioen Pensioen

Het bestuur van bpf. AVH heeft op 24 december jl. laten weten dat de transitie...

Lees verder
Scholing Scholing

Sociale partners in de Groothandel in groenten en fruit, die ook de cao afsluiten, hebben...

Lees verder