GroentenFruit Huis

Arbeid

De groente- en fruitsector is mensenwerk. Bedrijven in de groente- en fruitsector hebben nagenoeg allemaal te maken met arbeid. Inpakken, ompakken, in- en verkoop, administratie; het gebeurt allemaal door werknemers. Belangrijk is dat arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op sectoraal niveau goed zijn geregeld.

GroentenFruit Huis is als werkgeversvereniging betrokken bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit. GroentenFruit Huis behartigt tevens de belangen van werkgevers in het pensioenfonds en het GF-Groothandelsfonds.

Goede scholing en een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden dragen er aan bij dat de groente- en fruitsector kan beschikken over gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Daarnaast vertaalt goed werkgeverschap zich onder andere in borging van goede omstandigheden voor werknemers en mensenrechten in de keten. 

U leest meer over de actuele onderwerpen van GroentenFruit Huis op het gebied van arbeid in onderstaande pagina's. 


Cao Groothandel in Groenten en Fruit Cao Groothandel in Groenten en Fruit

GroentenFruit Huis sluit als werkgeversorganisatie de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit af...

Lees verder
Pensioen Pensioen

12 april 2019 Sinds het begin van 2019 is het bestuur van het pensioenfonds Bpf...

Lees verder
Risico Inventarisatie & Evaluatie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Op grond van de Arbo wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie...

Lees verder
Scholing Scholing

Sociale partners in de Groothandel in groenten en fruit, die ook de cao afsluiten, hebben...

Lees verder