GroentenFruit Huis

Arbeid

De groente- en fruitsector is mensenwerk. Producten van goede kwaliteit beginnen met goed uitgangsmateriaal. Van grond tot mond, zijn medewerkers mede bepalend voor de kwaliteit van de producten die we aantreffen in de winkel en daarna op ons bord terechtkomen. De veiligheid van ons voedsel is goed gewaarborgd. Ook dat is mensenwerk.

Goede scholing en een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden dragen er aan bij dat de groente- en fruitsector kan beschikken over gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Direct biedt de groothandel in de groenten en fruit werkgelegenheid aan 15.000 vaste en 5.000 flex medewerkers. 

GroentenFruit Huis is als werkgeversvereniging betrokken bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit.  GroentenFruit Huis behartigt tevens de belangen van werkgevers in het pensioenfonds en het GF-Groothandelsfonds.

Op verzoek van leden van GroentenFruit Huis zijn beloningen en bovenschalige functies in kaart gebracht via een beloningsmonitor samen met AWVN. Op die manier heeft GroentenFruit Huis ingespeeld op de behoefte van leden om meer inzicht te krijgen in beloningen voor functies die buiten de cao vallen. Om personeel te kunnen aantrekken én behouden is het belangrijk om te weten welk salaris marktconform is voor welke functie.

Daarnaast vertaalt goed werkgeverschap zich onder andere in borging van goede omstandigheden voor werknemers en mensenrechten in de keten. Lees verder.  


Cao Cao

In augustus 2017 hebben cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU) een cao...

Lees verder
GFlife GFlife

In 2017 is GFlife gelanceerd. Dit is een initiatief van sociale partners in de Groothandel in...

Lees verder
Pensioen Pensioen

12 april 2019 Sinds het begin van 2019 is het bestuur van het pensioenfonds Bpf...

Lees verder
Pilot flexibel en gezond roosteren Pilot flexibel en gezond roosteren

Cao partijen zijn bij het cao-akkoord voor de cao met de looptijd van 1 januari...

Lees verder
Risico Inventarisatie & Evaluatie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Op grond van de Arbo wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie...

Lees verder
Scholing Scholing

Sociale partners in de GF-Groothandel die ook de cao afsluiten, hebben het GF-Groothandelsfondsopgericht. Het GF-Groothandelsfonds richt...

Lees verder