GroentenFruit Huis

Arbeid

De groente- en fruitsector is mensenwerk. Bedrijven in de groente- en fruitsector hebben nagenoeg allemaal te maken met arbeid. Inpakken, ompakken, in- en verkoop, administratie; het gebeurt allemaal door werknemers. Belangrijk is dat arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op sectoraal niveau goed zijn geregeld.

GroentenFruit Huis is als werkgeversvereniging betrokken bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit. GroentenFruit Huis behartigt tevens de belangen van werkgevers in het pensioenfonds en het GF-Groothandelsfonds.

Goede scholing en een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden dragen er aan bij dat de groente- en fruitsector kan beschikken over gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Daarnaast vertaalt goed werkgeverschap zich onder andere in borging van goede omstandigheden voor werknemers en mensenrechten in de keten. 

U leest meer over de actuele onderwerpen van GroentenFruit Huis op het gebied van arbeid in onderstaande pagina's. 


Cao Cao

In november 2019 hebben cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers) een...

Lees verder
Pensioen Pensioen

12 april 2019 Sinds het begin van 2019 is het bestuur van het pensioenfonds Bpf...

Lees verder
Pilot flexibel en gezond roosteren Pilot flexibel en gezond roosteren

Cao partijen zijn bij het cao-akkoord voor de cao met de looptijd van 1 januari...

Lees verder
Risico Inventarisatie & Evaluatie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Op grond van de Arbo wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie...

Lees verder
Scholing Scholing

Sociale partners in de GF-Groothandel die ook de cao afsluiten, hebben het GF-Groothandelsfondsopgericht. Het GF-Groothandelsfonds richt...

Lees verder