GroentenFruit Huis

Arbeid

De groente- en fruitsector is mensenwerk. Bedrijven in de groente- en fruitsector hebben nagenoeg allemaal te maken met arbeid. Inpakken, ompakken, in- en verkoop, administratie; het gebeurt allemaal door werknemers. Belangrijk is dat arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op sectoraal niveau goed zijn geregeld.

GroentenFruit Huis is als werkgeversvereniging betrokken bij de cao Groothandel in Groenten en Fruit. GroentenFruit Huis behartigt tevens de belangen van werkgevers in het pensioenfonds en Handel Groeit.

Goede scholing en een eerlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden dragen er aan bij dat de groente- en fruitsector kan beschikken over gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. Daarnaast vertaalt goed werkgeverschap zich onder andere in borging van goede omstandigheden voor werknemers en mensenrechten in de keten. 

U leest meer over de actuele onderwerpen van GroentenFruit Huis op het gebied van arbeid in onderstaande pagina's. 


Arbocatalogus Arbocatalogus

Speciaal voor de groente- en fruitsector is er, in samenwerking met Stigas, een Arbocatalogus ontwikkeld....

Lees verder
Cao Groothandel in Groenten en Fruit Cao Groothandel in Groenten en Fruit

Een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit met een looptijd van 1...

Lees verder
Functiehandboek Functiehandboek

In de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit is afgesproken dat bij de...

Lees verder
Pensioen Pensioen

Pensioenpremie 2022 (Basis Pensioen Middelloonregeling)  De pensioenparameters bij PGB Pensioenfonds zijn in 2022:  Maximum pensioengevend...

Lees verder
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Handel Groeit heeft in samenwerking met Stigas een actuele branche RI&E ontwikkeld. Op grond van...

Lees verder
Scholing Scholing

Sociale partners in de Groothandel in groenten en fruit, die ook de cao afsluiten, hebben...

Lees verder
WGA-regeling WGA-regeling

De WGA-regeling uit de cao Groothandel in Groenten en Fruit wordt met ingang van 2022...

Lees verder