GroentenFruit Huis

Algemeen directeur (m/v)

Algemeen directeur (m/v)

GroentenFruit Huis is de belangenorganisatie voor de afzetketen van groenten en fruit. De ruim 400 leden van de organisatie zijn: telersorganisaties, importeurs, exporteurs en binnenlandse groothandel met inbegrip van snijderijen. Deze leden vertegenwoordigen 80% van de omzet in groenten en fruit. Nederland is een wereldspeler in groenten en fruit: € 7,6 miljard import uit 128 landen; € 11,3 miljard export naar 152 landen en een binnenlandse productie van ruim € 3,5 miljard.

Kerntaak van GroentenFruit Huis is het behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemingen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast faciliteert GroentenFruit Huis haar leden op diverse gebieden en sluit de organisatie namens de leden convenanten en overeenkomsten. Ook is ze als werkgeversorganisatiepartij betrokken bij de CAO-onderhandeling met de vakcentrales. 

De functie

De tweehoofdige directie van GroentenFruit Huis ontwikkelt samen met het bestuur de visie en het strategisch beleid voor de sector, vertaalt deze strategie naar tactische (jaar)plannen en ziet erop toe dat deze plannen worden uitgevoerd. In dit proces speelt de algemeen directeur een belangrijke initiërende en coördinerende rol. Ook treedt de algemeen directeur op als boegbeeld van de sector en heeft als zodanig een belangrijke rol in het bevorderen van het positieve imago van sector.

Als generalist overziet en volgt de algemeen directeur de ontwikkelingen op de verschillende dossiers, treedt op als klankbord voor programmamanagers en beleidsmedewerkers of springt zelf actief bij als de situatie daarom vraagt. In het hele proces van belangenbehartiging is de algemeen directeur niet alleen het boegbeeld, maar ook de regisseur die zorgt dat op het juiste moment de juiste mensen met elkaar aan tafel zitten.

Richting de verenigingen onderhoudt de algemeen directeur goede contacten met een zo breed mogelijke groep leden. Als portefeuillehouder weet de algemeen directeur wat er speelt binnen de verschillende Comités, Business Councils en de daaraan gelieerde ondernemingen en schakelt hij/zij snel met het bestuur om in de te spelen op ontwikkeling of sentimenten.

Profiel: wat breng je mee?

De algemeen directeur is ondernemend. Overziet de sector, weet ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium te signaleren en te vertalen naar visie en actie. Weet de soms conflicterende belangen van leden in perspectief te plaatsen en tot elkaar te brengen door een combinatie van materiedeskundigheid, overtuigingskracht en stijlflexibiliteit. Is een netwerker pur sang die niet alleen beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, maar ook de kwaliteit heeft om op verschillende niveaus en zeer uiteenlopende gezelschappen contacten te leggen en voor GroentenFruit Huis relevante relaties op te bouwen. Voor het team is de algemeen directeur een inspirerend leider met een ‘hands on mentaliteit’. 

  • Academische werk- en denkniveau;
  • Kennis van en ervaring met de handel (import/export) en de werking van (internationale) ketens in de agrarische sector;
  • Kennis van de groente- en fruitsector strekken tot aanbeveling;
  • Uitstekende kennis van het Nederlands en Engels en bij voorkeur ook Duits en/of Frans. 

Voor meer informatie over deze vacature en een uitgebreid profiel kun je contact opnemen met Patrick Simonis, managing partner 073-61 04 790. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  • Dienstverband
  • Aantal uren
  • Opleidingsniveau
  • Academische werk- en denkniveau

Solliciteren?

U kunt solliciteren middels het sollicitatieformulier.


Sleep uw cv hier naar toe of

(.pdf) Max. 10 MB.