GroentenFruit Huis

Inkijk werkzaamheden werkgroep coronavirus

GroentenFruit Huis is een werkgroep coronavirus gestart om de belangen vanuit de groente- en fruitsector zo goed mogelijk te behartigen. Op deze pagina plaatsen we berichten van de werkgroep zodat u een inkijkje krijgt in de dagelijkse werkzaamheden. 


woensdag 22 juli

Cinthia Laarhoven: Waakzaamheid en naleving coronamaatregelen blijft geboden

Vorige week wenste Richard Schouten iedereen een fijne zomer. Even bijkomen van de 'vreemde' achterliggende periode. Maar ligt die echt achter ons? Of zitten we er eigenlijk nog middenin en ligt een opleving van corona op de loer? Cinthia Laarhoven, specialist Arbeid en Juridische zaken, waarschuwt leden van GroentenFruit Huis de teugels niet te laten vieren en vooral waakzaam te blijven.

Lees de blog van Cinthia Laarhoven op onze website. 


 


woensdag 15 juli 

Richard Schouten: Einde coronacrisis in zicht? Start van nieuw tijdperk?!

GroentenFruit Huis heeft het coronacrisisteam recent opgeheven. Hopelijk voorgoed. Of dat werkelijk zo is, kan alleen de toekomst ons leren. Want corona is voorlopig onderdeel van onze samenleving en een deel van onze leden ondervindt nog dagelijks de economische gevolgen. Drie maanden lang was Richard Schouten voorzitter van het coronacrisisteam van GroentenFruit Huis. Daarnaast nam hij deel aan diverse overlegstructuren in Nederland en Brussel. Als laatste in de serie 'Inkijkje in de werkzaamheden' blikt hij terug op de afgelopen drie maanden waarin een grote omslag heeft plaatsgevonden in doen en laten.

Lees de blog van Richard Schouten op onze website. donderdag 14 mei

Anne Marie: de coronacrisis maakt duidelijk dat er ruimte is voor mooie samenwerkingen

Deze week was het de beurt aan Anne Marie Borgdorff voor een kijkje in de werkzaamheden van medewerkers van GroentenFruit Huis. In deze periode staan die voor een groot deel in het teken van de gevolgen van het coronavirus, maar daarnaast gaan ook de overige werkzaamheden gewoon door. Anne Marie is binnen GroentenFruit Huis verantwoordelijk voor Voeding en is daarnaast projectleider bij het NAGF (Nationaal Actieplan Groenten en Fruit). 

Lees de blog van Anne Marie op onze website
vrijdag 8 mei

Daan van Empel: de coronacrisis maakt dat mensen bewuster worden

Deze week was het de beurt aan Daan van Empel voor een kijkje in de werkzaamheden van medewerkers van GroentenFruit Huis. In deze periode staan die voor een groot deel in het teken van de gevolgen van het coronavirus, maar daarnaast gaan ook de overige werkzaamheden gewoon door. Daan is binnen GroentenFruit Huis verantwoordelijk voor Voedselveiligheid en Duurzaamheid. 

In dit interview leest u meer over een willekeurige werkdag van Daan.
vrijdag 1 mei 

Gert Mulder: Een crisis maakt het belang van een vereniging goed duidelijk

Deze week een inkijkje in de werkzaamheden van algemeen directeur Gert Mulder die de afgelopen tijd hoofdzakelijk in het teken stonden van de coronacrisis. Genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan. De steunmaatregelen voor de voedingstuinbouw was het onderwerp dat boven aan zijn lijstje stond. Daarin ervoer Gert de meerwaarde van een vereniging, waarbij het belang van elke schakel in de sector telt, van import tot export, van foodservicespecialist tot producent. Volgens planning zou Gert na de Algemene Ledenvergadering op 13 mei a.s. afscheid nemen om zich te kunnen richten op andere activiteiten en los te komen van de dagelijkse verantwoordelijkheden. Maar kan Gert in deze crisistijd al afscheid nemen van GroentenFruit Huis én de groente- en fruitsector? 

U leest het in het interview met Gert op onze website.

 


vrijdag 24 april

Wim Rodenburg: soms moet je verder kijken dan je eigen omgeving en kaders

Deze week was het de beurt aan Wim Rodenburg voor een kijkje in de werkzaamheden van medewerkers van GroentenFruit Huis. In deze periode staan die voor een groot deel in het teken van de gevolgen van het coronavirus, maar daarnaast gaan ook de overige werkzaamheden gewoon door. 

Lees de column van Wim op onze website
vrijdag 17 april

Wilco van den Berg: kennis van de marktontwikkelingen is nu erg belangrijk

Wilco van den Berg is binnen GroentenFruit Huis verantwoordelijk voor de marktinformatie. Data wordt verzameld van teelt tot en met consumptie in binnen- en buitenland, waarbij vooral de nadruk ligt op handelsdata en het consumentengedrag. Wilco zit niet in de werkgroep coronavirus maar ondersteund de collega's met informatie. Het belang van kennis van de markt wordt door het coronavirus meer dan ooit onderschreven. De consument koopt, kookt en eet anders dan voor de coronacrisis.

Lees de column van Wilco op onze website
vrijdag 10 april

Wilma van den Oever / communicatie: delen van kennis en inspiratie ook nu van groot belang

Vandaag vertelt Wilma van den Oever voor de rubriek ‘Inkijk werkzaamheden coronavirus’ over de dagelijkse werkzaamheden in tijden van corona. Wilma maakt evenals de collega's die eerder zijn geportretteerd deel uit van de corona werkgroep van GroentenFruit Huis en is verantwoordelijk voor de communicatie.

Lees het hele artikel van Wilma op onze website
dinsdag 7 april 

AGF.nl - Richard Schouten: "Borgstellingskrediet voor handel nodig om leveringszekerheid groenten en fruit te garanderen"

Afgelopen week stuurde Greenports Nederland - namens GroentenFruit Huis en de andere partijen in de voedingstuinbouw - een brief naar het kabinet met een oproep voor een pakket aan noodmaatregelen voor de voedingstuinbouw. "We zijn blij dat de overheid de voedingstuinbouw als een vitale en cruciale sector erkent, maar dan moet er ook op korte termijn ondersteuning zijn om de continuïteit op lange termijn te waarborgen", vertelt directeur Richard Schouten van GroentenFruit Huis.

Lees het artikel "Borgstellingskrediet voor handel nodig om leveringszekerheid groenten en fruit te garanderen" verder op AGF.nl. 


vrijdag 3 april 

Nicolette Quaedvlieg: we zijn allemaal een stukje van de puzzel, één van mijn stukjes is voedselveiligheid

Vandaag was het de beurt aan Nicolette Quaedvlieg voor de rubriek ‘Inkijk werkzaamheden coronavirus’. Nicolette maakt ook deel uit van de corona werkgroep van GroentenFruit Huis. In een interview geeft zij een kijkje in haar dagelijkse werkzaamheden. 

Lees het interview met Nicolette op onze website
dinsdag 31 maart

Cinthia Laarhoven: zorgen voor voldoende arbeidsmigratie binnen Europa

Cinthia Laarhoven houdt zich binnen de werkgroep coronavirus van GroentenFruit Huis bezig met alles wat met arbeid te maken heeft. Een van de belangrijkste aandachtspunten is momenteel de arbeidsmigratie binnen Europa. We moeten zorgen voor voldoende arbeidskrachten, nu maar ook straks als het seizoen in volle gang zal zijn. Samen met haar collega Driekus van de Ven maakt zij zich daarom sterk in de lobby tegen grensbelemmeringen voor arbeidsmigranten binnen Europa.

Lees het hele artikel van Cinthia op onze websitedinsdag 31 maart 

AGF.nl - Richard Schouten: "Interventiemaatregelen zijn nu niet aan de orde"

De eerste weken na de Corona-crisis leidde tot een hamsterwoede door heel Europa. "Daarna zagen we dat er genoeg groenten en fruit voorradig waren en ontstond er een dipje in de markt", constateert Richard Schouten, voorzitter van het crisisteam bij GroentenFruit Huis. "Toch zien we dat de supermarkten gewoon doorgaan met het afnemen van groenten en fruit. Interventiemaatregelen zijn dan ook momenteel niet aan de orde."

Lees het artikel "Interventiemaatregelen zijn nu niet aan de orde" verder op AGF.nl. 


donderdag 26 maart 

Inge Ribbens: Veel in contact met stakeholders om handelsbelemmeringen op te lossen 

Aan (de digitale) tafel van de corona werkgroep van GroentenFruit Huis zit ook Inge Ribbens. Inge is verantwoordelijk voor alles omtrent Internationale zaken, denk hierbij aan het oplossen van handelsbelemmeringen (import en export) en het openen van nieuwe markten. Ook het Europese fytosanitaire importbeleid vergt, met alle wijzigingen de afgelopen jaren, veel aandacht. Dit is belangrijk voor de draaischijffunctie van Nederland als wereldspeler in groenten en fruit. Geen werkdag van Inge is hetzelfde, maar middels deze column proberen we een dag van Inge in beeld te brengen. 

Lees de column van Inge op onze website
dinsdag 24 maart 

Driekus van de Ven: lobby is essentieel in deze tijden

Vandaag was het de beurt aan Driekus van de Ven, lobbyist bij GroentenFruit Huis en onderdeel van de corona werkgroep. In een interview geeft hij een overzicht van zijn dagelijkse werkzaamheden, zoals het volgen van persmomenten van de Europese Commissie en heel veel lobby om de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen in diverse werkgroepen. 

Lees het interview met Driekus op onze website
vrijdag 20 maart 

Daco Sol: Veel aandacht voor logistiek binnen de werkgroep

Daco is binnen GroentenFruit Huis verantwoordelijk voor Logistiek, Toezicht & Supply Chain. Ook neemt hij deel aan de werkgroep. In deze hectische tijden rondom het coronavirus zit Daco dan ook veel in overleg.

Lees het hele artikel van Daco op onze website
donderdag 19 maart 

AGF.nl - Richard Schouten: Arbeid, logistiek en leveringszekerheid hoofddossiers Crisisteam GroentenFruit Huis

Sinds de Corona-crisis grotere vormen begon aan te nemen, werd binnen GroentenFruit Huis een crisisteam opgericht, waarin alle aandachtspunten uit de keten aan tafel zitten, zoals transport, voedselveiligheid, arbeid, markttoegang en lobby naar de overheid. Het team komt dagelijks bijeen om acties af te stemmen en gezamenlijk ledenvragen te inventariseren. Dit team verzorgt dagelijks de communicatie met leden en zet acties uit richting overheid en andere stakeholders. Daarnaast wordt ook in tuinbouwverband opgetreden als Greenport Nederland, waarin naast GroentenFruit Huis ook partijen als banken, toeleveranciers en LTO vertegenwoordigd zijn. 

Lees het artikel 'Arbeid, logistiek en leveringszekerheid hoofddossiers Crisisteam GroentenFruit Huis' verder op AGF.nl.