GroentenFruit Huis

Wageningse experts presenteren de nieuwste methoden voor kwaliteitsverbetering van groenten en fruit

Geplaatst op 14 maart 2019

Vandaag presenteerden Wageningen University & Research (WUR) en GroentenFruit Huis de nieuwste methoden en technieken voor kwaliteitsverbetering van groenten en fruit in de naoogstfase. Dit is het resultaat van het vierjarige project GreenCHAINge Groenten & Fruit, gericht op het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit en het verduurzamen van de keten. Projectleider Eelke Westra (WUR): “Eén van de meest baanbrekende resultaten vind ik de objectieve meetmethode die grote hoeveelheden groenten en fruit tegelijk kan beoordelen op kwaliteit. Dat maakt metingen veel nauwkeuriger en betrouwbaarder. Maar zeker ook het model waarmee je de kans op goede of slechte kwaliteit kan voorspellen, zodat we verspilling nog verder kunnen reduceren.”

Meetmethoden

Kwaliteit meten gebeurt nu vaak met kleurenwaaiers. Westra: “Wij hebben een camerasysteem ontwikkeld waarmee je de kleur van groenten en fruit kan meten en analyseren. In plaats van handmatig één product te beoordelen, geeft deze machine een volledig beeld van een hele kist met producten. Dat levert niet alleen een efficiency slag op, maar geeft ook een objectief, nauwkeurig en controleerbaar beeld.”

Transport & opslagsystemen

Bij transport en opslag worden conditionering systemen gebruikt voor behoud van de kwaliteit van producten. Wageningse experts introduceerden onder andere een vloerafdekking systeem voor gekoelde containers. Dat resulteerde in 30% minder temperatuurverschillen tijdens de lading en dus minder kwaliteitsverlies van bederfelijke producten. Ook ontwikkelden zij dynamisch verpakkingsmateriaal dat in staat is de beschermende atmosfeer te behouden bij variaties in de omgevingstemperatuur. Daarmee wordt het shelf life van bederfelijke producten langer, zelfs buiten de koeling.

Voorspelling kwaliteit

Bijzonder trots is Westra op het model waarmee je de kwaliteit van producten na de oogst kan voorspellen. Dit gebeurt op basis van variabelen uit de teeltfase, gegeven factoren als de hoeveelheid regen en temperaturen. “Met dit model kwantificeren en formaliseren we de kennis die nu vooral in de hoofden van experts zit en benutten we meer data. Met de uitkomsten kan elke schakel in de keten betere en cijfermatig onderbouwde beslissingen nemen.” Het kan een inkoper bijvoorbeeld helpen te bepalen welke teler de beoogde kwaliteit producten levert in een bepaalde periode.

“Het verbeteren van kwaliteit is een continu aandachtspunt binnen de keten van producent tot consument. Kennis en technieken die hiervoor ontwikkeld zijn, worden door onze leden zeer gewaardeerd. Zij werken dan ook graag samen binnen projecten als GreenCHAINge en Fresh on Demand om hieraan actief bij te dragen”, aldus Daco Sol, bij GroentenFruit Huis verantwoordelijk voor Logistiek, Toezicht & Supply Chain.

Over GreenCHAINge Groenten & Fruit

Het doel van het project is de keten te verduurzamen en de kwaliteit te optimaliseren waardoor de consument uiteindelijk meer groenten en fruit gaat eten. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit. Daarom werkten Wageningse experts en GroentenFruit Huis samen met bedrijven aan verbetering van de kwaliteitsbeheersing. Deze publiek-private samenwerking werd mede gefinancierd door TKI Tuinbouw.

Voorafgaand aan het seminar GreenCHAINge lanceerde Wageningen University & Research ook een nieuwe publiek-private samenwerking gericht op kwaliteitsbeheersing van groenten en fruit: Fresh on Demand. Dit project richt zich vooral op voedselveiligheid, duurzaamheid en verpakkingen. 

Factsheet

Download hier de factsheet van GreenCHAINge