GroentenFruit Huis

Reactie op Zembla-uitzending Parkinson op het platteland

Geplaatst op 20 september 2019

Op donderdag 19 september jl. is er op NPO2 een uitzending van Zembla over de Ziekte van Parkinson op het platteland te zien geweest. In deze uitzending wordt een mogelijk verband gelegd tussen het voorkomen van de ziekte van Parkinson op het platteland en de langdurige blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. In de uitzending wordt ingezoomd op de risico's van blootstelling aan chemische middelen door de telers, hun gezinnen, de omwonende en hun medewerkers. Voor de teelt van groenten en fruit worden ook (chemische) gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Deze middelen zijn nodig voor de bescherming van de plant en de oogst, maar mogen enkel onder strikte veiligheidsvoorwaarde worden gebruikt door speciaal opgeleide professionals. Daarnaast zijn middelen uitgebreid wetenschappelijk getoetst en onafhankelijk beoordeeld als veilig voor mens, dier en milieu voordat deze worden toegelaten.

Parkinson is een verschrikkelijke ziekte en wanneer blijkt dat deze ziekte meer voorkomt op het platteland en bij de agrarische beroepsbevolking is dit aanleiding voor extra onderzoek naar de mogelijke oorzaak. GroentenFruit Huis staat voor een gezonde en duurzame groente- en fruitsector en vindt het belangrijk dat omwonenden, ondernemers en hun medewerkers in een veilige omgeving kunnen wonen en werken. De groente- en fruitsector voorziet consumenten van gezonde en duurzame voeding. Dagelijks wordt hard gewerkt aan een veilig product, geproduceerd met zo min mogelijk impact op de omgeving.

In Nederland is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gekoppeld aan een zorgvuldige en wetenschappelijk gefundeerde toelatingsprocedure en dossiervereiste. Dit is vastgelegd in wet- en regelgeving. Telers en hun omgeving moeten er van op aan kunnen dat toepassing van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift veilig is voor mens, dier en milieu.

Naast de wettelijke kaders voor gewasbescherming, borgt de groente- en fruitsector voedselveiligheid en veiligheid voor mens, dier en milieu ook via private certificeringssystemen met verplichte registratie, opleidingseisen voor personeel, keuringen van spuiten, maar ook door een actief residumonitoringsprogramma voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast dragen diverse afzetpartijen en ook GroentenFruit Huis bij aan projecten en onderzoeken naar de verduurzaming van de teelt o.a. op het gebied van duurzame alternatieve gewasbescherming.

Wilt u meer informatie over de uitzending van Zembla over Parkinson op het Platteland, dan kunt u ook terecht bij LTO Nederland, zie website LTO Nederland.