GroentenFruit Huis

"Iedereen verantwoordelijk voor voedselveiligheid, kwaliteitsmanager spil in het geheel"

Geplaatst op 21 mei 2021

Interview met Daan en Nicolette in aanloop naar World Food Safety Day. 

Op maandag 7 juni 2021 is het World Food Safety Day. Voor GroentenFruit Huis de kans om het vak voedselveiligheid & kwaliteit én de personen die de voedselveiligheid van groenten en fruit waarborgen in het zonnetje te zetten. In dit interview delen Daan van Empel en Nicolette Quaedvlieg, team voedselveiligheid & kwaliteit van GroentenFruit Huis, hún visie op een goede kwaliteitsmanager én voedselveiligheidscultuur waar iedereen binnen een organisatie verantwoordelijk voor is. Daan van Empel: "De kennis en kunde van de kwaliteitsmanager mag zeker extra gewaardeerd worden. Dat doen we op 7 juni tijdens World Food Safety Day!"

Even voorstellen… Daan en Nicolette. Wat zijn jullie werkzaamheden binnen GroentenFruit Huis?

Daan van Empel: "Ik ben programmamanager Voedselveiligheid & kwaliteit. Dat houdt in dat ik samen met mijn collega's werk aan voedselveiligheid en kwaliteit voor onze leden. We faciliteren, informeren en inspireren. Mijn rol is vooral de contacten en het netwerk onderhouden en zaken waar onze leden tegenaanlopen vertalen naar oplossingen. Met als doel om de leden weer verder te helpen. Daarnaast ben ik, vanuit deze rol, lid van het bestuur van de onafhankelijke Stichting Food Compass."

Nicolette Quaedvlieg: "Ik werk meer vanuit de inhoud als specialist voedselveiligheid & kwaliteit. Vanuit het voormalige Productschap Tuinbouw ben ik het vak ingerold. Ik was altijd al met kwaliteit bezig. Via thema's zoals verpakkingen en fytosanitair ben ik uiteindelijk uitgekomen bij voedselveiligheid. Wat ik zo leuk vind aan het vak is de complexiteit. We vertegenwoordigen als GroentenFruit Huis de hele groente- en fruitsector. Geen product is hetzelfde. Daarom moeten we het totaalplaatje goed in beeld hebben. Heel interessant!"

"De rol van het hele team voedselveiligheid & kwaliteit van GroentenFruit Huis is om ook de relatie met andere gebieden goed in de gaten te houden. Denk aan duurzaamheid, logistiek, fytosanitair, voedselverspilling, verpakkingen, gezondheid, noem het maar op.", vult Daan aan. 

Wat hebben jullie door de jaren heen binnen het thema voedselveiligheid en kwaliteit het meest zien veranderen? 

Daan: "Complexer wordende supermarkteisen, de maatschappelijke behoefte naar het uitsluiten van risico's en de reactie van de politiek daarop met doorwerking in (nieuwe) wet- en regelgeving. De kwaliteitsmanager krijgt steeds meer vragen, die zeer divers zijn en met elkaar kunnen conflicteren (bijvoorbeeld duurzaamheid vs. voedselveiligheid). En niet te vergeten het idee dat alles met wetgeving en meer registreren geregeld kan worden: 'Als dingen in de wetgeving vastgelegd worden of op papier staan, dan is het opgelost.' Dat is natuurlijk niet zo."

De ervaring van Nicolette gaat meer terug naar het Productschap Tuinbouw: "Vanuit het Productschap zat je m.b.t. wetgeving letterlijk aan tafel in Brussel samen met de ministeries en andere lidstaten en kon je, waar nodig, ter plekke bijsturen. Vanuit GroentenFruit Huis is dit deels opgevangen door goede samenwerking met ministeries via o.a. Regulier Overleg Warenwet-EU, maar de afstand is groter. Toch hebben we de kennis en kunde aan tafel en zijn we een gedegen en geaccepteerde gesprekspartner. Dit komt ook door de kennis en samenwerking met onze leden. Die leveren ons veel waardevolle input waarmee we verder kunnen richting de ministeries, NVWA en internationaal naar Freshfel."

Nicolette: "Intern zoeken we elkaar op in Business Councils, Comités en werkgroepen van GroentenFruit Huis. Extern spreken we niet vanuit of namens één bedrijf, maar namens al onze leden. Het is voor de groente- en fruitsector belangrijk dat de wet- en regelgeving aansluit bij de praktijk. Het collectieve belang gaat boven individueel belang. Ook zie je de trend van sectorale overleggen tussen brancheorganisaties in Nederland, waardoor de samenwerking weer (opnieuw) vorm krijgt."

Ook de dataverzameling is een belangrijk punt waar door de jaren heen goede stappen in zijn gezet. Daan: "Middels de onafhankelijke Stichting Food Compass zie ik hoe data, die verzameld worden bij de Food Compass-deelnemers via monitoring en data-uitwisseling, van belang zijn voor het werk van GroentenFruit Huis en voor de groente- en fruitsector in zijn geheel. Denk hierbij aan onderbouwing in onderzoeken, impactanalyses bij diverse ontwikkelingen, openen van nieuwe markten en voor het wijzigen van normen."

Hoe zien jullie het vak van kwaliteitsmanager/-medewerkers? 

"Om te beginnen als een uitdagend, interessant en belangrijk vak!", zegt Nicolette enthousiast. "Groenten en fruit is zeker een uitdaging voor kwaliteitsmanagers omdat het kort houdbaar is met een korte doorlooptijd en een divers productassortiment. Er is toch een soort spanning tussen commercie en kwaliteitsmanagers. Dit kan overigens ook op productkwaliteit zijn. Zoals Daan eerder aangaf komen er ook steeds meer vragen terecht bij de kwaliteitsmanager."

Daan: "Ja, je moet stevig in je schoenen staan als kwaliteitsmanager. En tegelijkertijd goed snappen hoe de groente- en fruitketen én het bedrijf in elkaar zit. Hoe gaan de productstromen? En hoe kan je het zo inrichten, dat relevante voedselveiligheidsrisico's geborgd worden en je niet verrast wordt door nieuwe ontwikkelingen."

Op 7 juni is het World Food Safety Day. Voor jullie de gelegenheid om het vak en de mensen achter voedselveiligheid en kwaliteit in het zonnetje te zetten? 

"Het thema van de dag is: 'Safe food today for a healthy tomorrow'. Dé kans om als GroentenFruit Huis hierop aan te haken. Dit doen we middels het webinar 'Kwaliteitsmanager is de spil in een goede voedselveiligheidscultuur'.", legt Daan uit.

Nicolette: "Voedselveiligheid wordt altijd in de luwte gehouden, anders denken mensen dat het niet goed gaat. GroentenFruit Huis wil in de aanloop naar en op 7 juni 2021 naar buiten brengen dat in de groente- en fruitsector met passie wordt gewerkt aan veilige producten."

"Voedselveiligheid wordt altijd in de luwte gehouden, anders denken mensen dat het niet goed gaat."

"Daar zit nou net de crux!", vult Daan aan. "Over het algemeen is er berichtgeving over voedselveiligheid als er iets aan de hand is. Het is in Nederland eigenlijk gewoon goed geregeld. Normaal is het ook goed dat voedselveiligheid niet in de spotlights staat, maar we mogen deze mensen die dagelijks zorgen voor veilig voedsel ook wel eens in het zonnetje zetten."

De voedselveiligheidscultuur komt aan bod tijdens het webinar op 7 juni. Hoe belangrijk is een goede voedselveiligheidscultuur binnen een organisatie? 

Daan: "Als maar één medewerker in de organisatie er niet van doordrongen is dat we met voedsel bezig zijn en dat dat veilig moet zijn, dan is het hele systeem dat is opgetuigd eigenlijk 'oud papier'."

Nicolette: "Niet alleen de kwaliteitsmanager is daarvoor verantwoordelijk. Als er haarnetjes gedragen moeten worden, moet de directie die ook op. Ook de schoonmaak is van groot belang en de personen die de machines onderhouden. Je doet het echt samen."

"Koester kritische mensen in het team, die vragen stellen en je scherp houden."

Nicolette geeft nog mee als advies: "Durf als kwaliteitsmanager/-medewerker voor je mening te staan. En stel je zelf ook eens de vraag of je iemand binnen je organisatie kan aanspreken als dit nodig is? Hoe wordt er gereageerd? Ook dat zegt iets over de veiligheidscultuur."

Hebben jullie nog een laatste tip voor de groente- en fruitsector? 

Daan: "Op het ledenportaal van GroentenFruit Huis is veel informatie te vinden m.b.t voedselveiligheid & kwaliteit. Wij zijn er voor onze leden. Schroom niet om contact op te nemen met ons. Liever in een vroeg stadium dan dat je zelf alles gaat uitzoeken terwijl de benodigde informatie wellicht al beschikbaar is. We willen graag helpen en zo help je ook gelijk de sector!"

"We moeten het samen doen. Samen zorgen we voor gezonde en voedselveilige producten."

Meer informatie webinar GroentenFruit Huis op 7 juni a.s.

Leden van GroentenFruit Huis kunnen zich aanmelden voor het webinar 'Kwaliteitsmanager is de spil in een goede voedselveiligheidscultuur' op 7 juni (14.00 - 16.00 uur) via het ledenportaal van GroentenFruit Huis.

Tijdens het webinar praten opleiders vanuit Handel Groeit u bij over het veranderingen in het vak van kwaliteitsmanager en het (belang van het) opleiden van nieuwe mensen. Bert Urlings, Director Quality Assurance bij Vion Food Group, deelt zijn persoonlijke ervaringen over de voedselveiligheidscultuur binnen een bedrijf en de rol die kwaliteitsmanagers, medewerkers en directie hierin hebben. Daan van Empel: "Na elke presentatie ga ik met een panel van kwaliteitsmanagers uit de groente- en fruitsector op basis van stellingen in gesprek over de gepresenteerde onderwerpen."

We nodigen alle medewerkers van GroentenFruit Huis-leden uit die meer willen weten over de voedselveiligheidscultuur binnen de organisatie en de rol van de kwaliteitsmanager daarin, om deel te nemen aan het webinar.