GroentenFruit Huis

Uiensector schouder aan schouder bij verdere verduurzaming teelt

Geplaatst op 29 juni 2020

Niet letterlijk schouder aan schouder natuurlijk, maar volledig coronaproof heeft de uienketen 24 juni jl. flinke stappen gezet in het gezamenlijk verder verduurzamen van de Nederlandse uienteelt. 

Tijdens een online bijeenkomst zijn met ruim 60 experts vanuit de gehele keten de Uireka-onderzoekplannen voor de komende 3 jaar besproken. Met deze meeting heeft Uireka 2.0 een vliegende start gekregen. Met veel aandacht en inzet voor actuele problemen als fusarium, uienvlieg, stengelaaltje en irrigatie. Ook de weerbaarheid - het wapenen tegen bijvoorbeeld ziekten en plagen - van het gewas is een belangrijk onderzoekthema.
Om alle plannen te realiseren investeert de keten, samen met de Topsector Agri & Food ruim 2,3 miljoen euro cash in Uireka 2.0. Met de 'inkind' bijdragen meegeteld, heeft het Uireka-onderzoek zelfs een omvang van 3 miljoen euro. De eerste voorlopige onderzoekresultaten worden aan het eind van dit groeiseizoen verwacht.

Inzicht, kennis en tools

De Publiek Private Samenwerking Uireka richt zich met het onderzoekprogramma Uireka 2.0 vooral op inzichten en kennis voor praktijk en wetenschap als ook op tools voor de praktijk. Tijdens de online bijeenkomst op 24 juni jl. hebben ruim 60 experts vanuit onderzoek en de uienketen de onderliggende uitvoeringsplannen van de diverse onderzoekthema’s besproken. Concreet richt Uireka 2.0 zich op:

  • Een integrale beheersing van belangrijke insectenplagen als trips, uienvlieg en bonenvlieg. Hierbij ligt de nadruk op monitoring en waarschuwing, aanpassingen van de teeltwijze en het teeltsysteem en inzet van groene middelen en bio stimulatoren om de gewasweerbaarheid te verhogen.
  • Verdere inzichten in de achtergronden van Fusarium rot in uien, de rol van reststromen bij de verspreiding, overleving in de rotatie en het effect van groene middelen.
  • Inzichten in de invloed van teeltsysteem op de weerbaarheid tegen ziektes.
  • Aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van een alternatief voor de inzet van het spruitremmingsmiddel maleïne-hydrazide (MH).
  • Epidemiologische inzichten en kennis over rotatiegewassen en groenbemesters alsmede het effect van inundatie (tijdelijk onder water zetten van een perceel) bij de bestrijding van stengelaaltjes.
  • Bruikbaarheid van bodemvochtsensoren in het minimaliseren van de inzet en maximalisatie van het effect van beregening in uien in combinatie met nieuwe toedieningstechnieken als druppelslangen en boomberegening.
  • Inzicht in de gebruikswaarde van uienrassen versus hun bijdrage aan duurzaamheid. Zo wordt gekeken naar verschil in raseigenschappen voor wat betreft de weerbaarheid van uienrassen voor biotische en abiotische factoren zoals klimaatverandering.

Aan het eind van het groeiseizoen (augustus/september) worden de eerste voorlopige onderzoekresultaten verwacht.

Bron: Uireka